Vi hjelper deg å ordne opp

Rosa hjertesåpe på bord

Hva sier kundene våre

Det er ofte nyttig å lese hva kundene opplever / erfarer.

Marianne har vært midlertidig leder (interimleder) i mange barnehager, også i perioden hun arbeidet i Nike Konsult AS.  Hun har også brukt standardtilbudet  til å hjelpe ledere med å lykkes i egen barnehage. Vi hjelper deg å ordne opp. Kundene setter pris på vårt arbeid.

Dette var Mariannes første jobb som midlertidig leder i Ostrøm Ordner Opp.

Det var styrelederen som tok kontakt for å få en hjelpende hånd.

Hva sier kunden:

«Vi engasjerte Marianne først som vikarierende styrer. Vi ble raskt enige om at dette ble noe helt annet enn et vanlig styrerengasjement. Hun har endret måten barnehagen vår drives på og har utviklet den til å bli en profesjonell virksomhet med høy kvalitet. Jeg er imponert over hennes engasjement og gjennomføringevne, og over hva hun har klart å få til hos oss på relativt kort tid.»

Eplehagen barnehage

Det er mange barnehageledere trenger hjelp til å utvikle egen barnehage. Barnehagelederen har styringen og bruker en hjelpende hånd. Her er standardtilbudet nyttig.

Vi skal se på et slikt eksempel.

«Jeg tok kontakt med Marianne Ostrøm i november 2017. Normisjon sendte ut et brev til alle «sine» barnehager og tilbød barnehagene hjelp via firmaet Ostrøm Ordner Opp. Barnehagen hadde på det tidspunktet stort behov for profesjonell hjelp til videre drift. Marianne har frem til nå hjulpet barnehagen med å etablere gode og ryddige systemer og rutiner. I tillegg hjelpe oss med implementeringen av PBL mentor, som innehar alt av HMS og KIDPLAN for ansatte og foreldre.

Hun har kurset oss lederne i den Autoritative tankemåten i forhold til ledelse og styrket oss faglig og hjulpet oss å bli et godt lederteam. Marianne er med på personalmøter hvor hun informerer og kurser personalet i blant annet det Autoritative perspektivet. Hun har hjulpet oss gjennom prosessen med å finne vår vei videre, hvem er vi, hva står vi for og hva ønsker vi for barnehagen videre. Marianne har vært og er fortsatt en viktig støttespiller for meg som daglig leder i denne utfordrende prosessen vi er i.

Marianne har også fått i oppdrag å sitte i barnehagens styre for også å leder prosessen med å få på plass et mer profesjonelt styre. Prosessen er fremdeles under arbeid hos oss og vi ser frem til videre samarbeid med Marianne. Jeg takker Marianne på vegne av barnehagen, for den uvurderlige og profesjonelle hjelpen hun har gitt og fortsatt gir barnehagen"..

Gjennestad barnehage

En midlertidig leder er ofte avhengig av å bygge opp lederlaget i barnehagen. Dette tar litt tid, men det er svært nyttig arbeid.

I dette arbeidet vil en bli kjent med de lederne som er der. Det er fint hvis om en kan rekruttere en ny daglig leder fra lederlaget.

Her er et eksempel på dette: 

"Marianne Ostrøm har vært hos oss siden høsten 2015. Hun har jobbet hardt for å hjelpe barnehagen mot å bli den beste versjonen av seg selv. Fra 2015-2017 jobbet jeg som avdelingsleder i barnehagen, og Marianne fungerte som daglig leder. I denne perioden var Marianne en viktig støttespiller for meg, da barnehagen gikk igjennom en stor omorganisering og det var mye nytt som skulle på plass.  Marianne var en stødig og trygg leder, som veiledet oss gjennom en tøff periode og fikk oss gjennom på en god måte. Marianne har vært en uvurderlig ressurs for oss som barnehage og meg som leder, og jeg setter stor pris på samarbeidet med henne".