Det autoritative perspektiv i barnehagen

«Først når barnehagen som helhet inntar det autoritative perpektiv, vil den kunne lykkes med å gi et autoritativt bidrag til barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse».

Vi ble inspirert av Diana Baumrind (1927) som er den første som setter søkelyset på betydningen av lydhørhet og mottakelighet i oppdragelsen. 

Autoritative foreldre er foreldre som både stiller krav og er lydhøre overfor sine barn. De setter klare grenser, men samtidig er de støttende og sensitive overfor barns behov. 

Mer om boken

Det autoritative perspektiv i barnehagen

Det autoritative perspektiv i barnehagen er en praktisk og lettlest bok. Den egner seg for alle ansatte, både for ledere og de uten pedagogisk utdanning. Boken kan brukes i personalmøter til refleksjon og kan gi konkrete tips om hvordan å være mer autoritative voksne, ledere eller hvordan å innføre perspektivet i hele organisasjonen og bli en AUTORITATIV BARNEHAGE. 

Først når barnehagen som helhet inntar det autoritative perpektiv, vil den kunne lykkes med å gi et autoritativt bidrag til barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.

Pris Kr. 290,- inkl frakt

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.