Kurs og foredrag

Vi holder kurs og foredrag  etter  forespørsel. De fleste kurs kan enten holdes på en kveld eller på en dag men noen av kursene spres ut over flere måneder. De kan skreddersys etter barnehagens/ bedriftens behov. 

Lederkurs

Dagens næringsliv forteller at de beste lederne i barnehagen

Lederkurset  som vi har hatt stor suksess med i mange år  er skodd på det populære kurset » en bedre arbeidsleder» som gikk i 13 år for fagforening lederne. Kurset er tilpasset barnehagebransjen og  tilpasset nyere ledertenkning. Dette vil virkelig endre ledergruppen og måten dere jobber på dramatisk. 

Ta kontakt  for en prat idag. Kurset  kan  spres over  litt tid – opptil et år og har  så mange moduler, at vi kan velge det som er mest relevant for dere. Det er gruppearbeid og teori og personlighesten «egogram» er en del av kursopplegget. 

Du utvikler:

Helhetsforståelse

Viktige resultatkrav for bedriften, lederrollen, informasjon til egen bedrift, bedriftens

behov og utfordringer, helhetsfokus, kvalitet på ledelse, lederplattform

Lederrollen med fokus på menneskeorientering

Personlig utvikling, atferdstest av personlig stil, menneskekunnskap, kommunikasjon,

samarbeid, motivasjon, tilbakemeldinger ros-ris, konflikthåndtering, mental trening, tillit,

stresshåndtering, individuell veiledning

Lederrollen med fokus på resultat- og systemorientering

– Målstyring, «grønne kjerne», prosjektledelse, personlig effektivitet og tidsplanlegging,

medarbeidersamtaler, delegering, planlegging, møteledelse, presentasjonsteknikk,

personlige forbedringsprosjekter, lagarbeid og utvikling av eget lag, roller i laget

Lederrollen med fokus på forandringsorientering

– Forandringsforståelse, kreativitet, nytenking, 6 tenkehatter, den lærende organisasjon,

strategisk ledelse, verdigrunnlag, bedriftskultur, forpliktende forbedringskontrakter

(bedrift, avdeling, individ), måling av 26/30 lederferdigheter

Veiledning

– Fokus på personlige forbedringsornråder med forslag til tiltak og oppfølging av disse

AVDELING I TRØBBEL

Fire barn på golvet

Nesten hver barnehage har en eller flere avdelinger som sliter litt mer enn andre.

Det er helt naturlig og veldig viktig å ikke «la det skure og gå».

For å hjelpe avdelingen tilbake på sporet er det smart med litt drahjelp utenfra og litt veiledning for både lederne og personalet.

Tjenesten innebærer:

  • 1/2 dag observasjon i forkant og 1/2 dag observasjon i etterkant av prosjektet
  • 1 dag samtaler med leder(ne) og et møte med avdelingen
  • 2 valgfrie dager (hjelp med foreslåtte tiltak inkl. veiledning)

For priser les her.

DET FYSISKE LÆRINGSMILJØ

Jente som pusler på golvet

Når barnehagen trenger å ryddes, er det ikke noe en gjør på en ettermiddag, eller på en dugnad.

Det fysiske læringsmiljø er noe som skal drøftes og nøye planlegges. Og det er heller ikke bare å sette igang med ryddingen. Det som er viktig for noen er ikke viktig for andre. Hvor skal alt oppbevares?

Jeg har solid erfaring med disse prosessene, og kan både  se nye løsninger og hjelpe dere med de vanskelige beslutningene i en slik prosess. Og sist, men ikke minst har jeg et system som sikrer at ryddigheten bevares.

Standard omfang:

  • 1 dag planlegging med lederlag og personalgruppen
  • 2 dager rydding og lage systemet
  • 1 dag etterarbeid

For priser les her.

BLI EN AUTORITATIV BARNEHAGE

Et konsept for din barnehage.

Dette kurset holdet enten som en engangshendelse på en planleggingsdag eller som en satsing. I det tilfellet starter vi med en samtale med deg som barnehageleder. Der avtaler vi hvordan vi skal gå frem i nettopp din barnehage. Vi kan i tillegg hjelpe i arbeidet med å utarbeide egne rutine.  En planleggingsdag med tema «det autoritative perspektiv i barnehagen»  er uansett en god start.

Dagrate 2023/2024: kr. 9 500 eks mva

DAGTAVLE

Fargekritt i veltet bøtte

Dagtavle er et  verktøy oftest brukt for barn i gråsone eller i spesial-pedagogiske tiltak.

Dagtavle blir stadig mer utbredt i  småskoler og barnehager  i hele Europa i bruk i almenn pedagogikk. 

Å innføre dagtavle i hele barnehagen er veldig bra for barn og voksne. 

Vi hjelper barnehagen i prosessen fra start til slutt. 

Et kurs på 2 timer på ettermiddag inneholder mange gode praktiske tips om hvordan dette kan gjøres, i tillegg til hvorfor dette er viktig for barna.

 

SAMMEN ER VI BEST

produkter og priser

Hensikt: Å styrke samspill og samarbeid i personalgruppen.

Dette kurset passer utmerket for grupper der menneskene jobber tett sammen i team. Hver tar en enkel atferdssanalyse, og hele gruppen setter deretter sammen sin lagprofil.

Særpreg: Mye latter og en viktig bevisstgjøring.

Ingenting blir som før etter denne planleggingsdagen. 

På et personalmøte vil det være mulig å gjennomføre deler av opplegget. Flere barnehager kan gå sammen. 

HMS - FRA TEORI TIL PRAKSIS

Har dere opplevd at HMS-arbeidet ikke blir helt bra?

Har dere opplevd at avviksmeldinger ikke blir skrevet slik det skulle vært gjort. HMS er et omfattende arbeid som man egentlig ikke har nok tid til.

Noen ganger kan det være lurt å få inn en ekstern hjelper til å få barnehagen ordentlig igang med HMS arbeidet.

Tjenesten innebærer:

  • 2 dager arbeid med å digitalisere sammen med  barnehageleder
  • 2 dager arbeid med opplæring av personalgruppen
  • 1 dag valgfri hjelp

Tjenesten forutsetter bruk av et digitalt system.

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.