Hva sier kundene våre

En stor takk til Marianne som gjennom sin rolle som profesjonell styreleder har hevet kvaliteten på vår organisasjon. Marianne er en styreleder som har gitt oss gode verktøy, systemer og struktur i arbeidet. Hun evner å se hele organisasjonen fra økonomi til mellommenneskelige perspektiver. Som kurs- og foredragsholder er Marianne engasjerende, kunnskapsrik og humoristisk. Hun har holdt kurs for personale (Autoritative perspektivet) og bestillingsverk til foreldregruppen. Samtlige kurs kan omtales som lystbetont læring. 

Marianne sitt bidrag til vår organisasjon er av stor verdi.

Wenche H Nygård, Daglig leder

Fjordly barnehage

Sande barnehage
Dit arbejde har haft stor betydning for strukturen og miljøet i børnehaven. Du har lagt liv og sjæl i opgaven og taklet vanskelige situationer med stor sikkerhed og professionalisme.
Resultatet af dit arbejde er en bedre børnehave for personalet og styret og derigennem forældrene og, allervigtigst, børnene som kan få en rigere tilværelse i Sande Barnehage.
Ejnar Brendsdal – Styreleder
Trollskogen barnehage

«Marianne Ostrøm fikk barnehagen vår på rett kjøl og hun tegnet veien for oss på nytt. Vi er evig takknemlig for at hun hadde tid til å hjelpe oss. Hun har en enorm kompetanse på strukturering, ledelse og ikke mist økonomi og gjennomføring.» 

Endre Rutledal – Styreleder

«Jeg tok kontakt med Marianne Ostrøm i november 2017. Normisjon sendte ut et brev til alle «sine» barnehager og tilbød barnehagene hjelp via firmaet Ostrøm Ordner Opp. Barnehagen hadde på det tidspunktet stort behov for profesjonell hjelp til videre drift. Marianne har frem til nå hjulpet barnehagen med å etablere gode og ryddige systemer og rutiner. I tillegg hjelpe oss med implementeringen av PBL mentor, som innehar alt av HMS og KIDPLAN for ansatte og foreldre.

Hun har kurset oss lederne i den Autoritative tankemåten i forhold til ledelse og styrket oss faglig og hjulpet oss å bli et godt lederteam. Marianne er med på personalmøter hvor hun informerer og kurser personalet i blant annet det Autoritative perspektivet. Hun har hjulpet oss gjennom prosessen med å finne vår vei videre. Marianne har vært og er fortsatt en viktig støttespiller for meg som daglig leder.

«Vi engasjerte Marianne først som vikarierende styrer. Vi ble raskt enige om at dette ble noe helt annet enn et vanlig styrerengasjement. Hun har endret måten barnehagen vår drives på og har utviklet den til å bli en profesjonell virksomhet med høy kvalitet. Jeg er imponert over hennes engasjement og gjennomføringevne, og over hva hun har klart å få til hos oss på relativt kort tid.»

Lars Hangerhagen – styreleder

«Marianne Ostrøm har vært hos oss siden høsten 2015. Hun har jobbet hardt for å hjelpe barnehagen mot å bli den beste versjonen av seg selv. Fra 2015-2017 jobbet jeg som avdelingsleder i barnehagen, og Marianne fungerte som daglig leder. I denne perioden var Marianne en viktig støttespiller for meg, da barnehagen gikk igjennom en stor omorganisering og det var mye nytt som skulle på plass.  Marianne var en stødig og trygg leder, som veiledet oss gjennom en tøff periode og fikk oss gjennom på en god måte. Marianne har vært en uvurderlig ressurs for oss som barnehage og meg som leder, og jeg setter stor pris på samarbeidet med henne»

 Ingjerd Nordstrand – Daglig leder

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.