Interim - leder til leie

 I KRISER AV ALLE SLAG ER DET IKKE ENKELT Å FINNE EN GOD LØSNING

Jeg har vært innleid  krise- og endringsleder i over 10 år. Jeg har fått en solig erfaring om hvordan vi må gå frem i omstillingsprosesser. Det hjelper ikke å forsere en endring, tvinge frem en omstilling, det skal jobbes frem, forankres og i slike prosesser skal både ansatte og ledere ivaretas. Jobben skal gjøres sammen med hele teamet. 

Interimledere er erfarne ledere som er operative fra dag én.De trenger ingen eller minimal opplæring og leverer resultater raskt. Det handler om rask tilgang på lederkompetanse for en avtalt periode. Andre navn på dette er, leder til leie, midlertidig leder og ledervikar.

Interimledere har ingen historiske eller personlige bindinger til organisasjonen, og vil gjennomføre tiltak som er det  beste for virksomheten. Erfarne interimledere ser raskt hva som er viktig å gjennomføre, uten at de oppfattes som en trussel av andre ledre.

Vi skal se på noen av de vanligste grunnene:

 • Organisasjonsstruktur som ikke virker og uklare rollefordelinger
 • Konflikter som ikke mestres
 • Daglig leder, styrer er syk, eller skal snart pensjoneres
 • Behov for effektivisering og digitalisering
 • Systemer og drift fungerer ikke slik vi ønsker
 • Vi har ikke lenger kontroll med det økonomiske resultatet
 • Det er vanskelig å finne den rette personen til jobben

Det er nyttig å leie inn en erfaren interimleder, her er noen av fordelene:

 • Er operativ fra dag en
 • Er handlekraftig
 • Er klar og tydelig når det kreves
 • Er motiverende og empatisk
 • Er kompetent
 • Har høy integritet
 • Leverer resultatene dere ønsker

LEDERSTØTTE (Personlig Trener)

Dette er en personlig trenerordning (PT) for ledere. Den passer for nye, ferske ledere som trenger en erfaren leder å støtte seg til. Den passer for erfarne ledere som trenger ny input og noen nye perspektiver for å beholde gleden i jobben.

Tiltaket kan være viktig for å unngå sykemelding. 

Standard PT timer varer 1/2 dag.
En slik ordning må ha et minimalt omfang på 4 ganger inkl. en adferdsanalyse og personlighetstest JTI. 

Det mest vanlige er en gang i måneden, men ordningen kan intensiveres i en periode. Når en føler at en har godt utbytte av timene, kan en lett utvide ordningen etter behov. 

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.