Vi mestrer organisasjonskulturen i barnehagen ved å starte der vi er – del 2

Glade barn i barnehagen, kulturkartlegging viktig

Ledere påvirker det psykososiale arbeidsmiljø med 65 %. Organisasjonskultur dannes over 3 – 5 år. Vi ordner opp for deg! Dette er blogg 2 i serien på 4 om hvordan vi skal mestre organisasjonskulturen. 

Vi starter der du er

Fire hovedtyper av kultur, gul, rød, blå og svart

I første blogg minnet vi om hva en organisasjonskultur er for noe. Definisjon: Organisasjonskultur er de sett av felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene. Det handler om at det er slik vi gjør det hos oss!

Vi introduserte et nytt verktøy – «Competing Values Framework», dette for å gjøre arbeidet vårt lettere å forstå. Det viktige er at vi har 4 forskjellige kulturtyper å ta hensyn til. Det spennende er at hver farge/type kultur er forskjellig og motstridene fra de andre. Vi må finne fram til den riktige balansen mellom hver av typene.

Husk at vi er i starten av læringen, dette høres litt rart ut – ikke mist motet!

Vi skal nå prøve å komme fram til et startsted for vårt arbeid.

Den gule delen handler om fokus på å gjøre ting sammen – samspill, dette er med på å gjøre det trygt for både voksne og barn.

Den røde delen handler om å gjøre ting først – skape. Dette gjør at vi stadig kan endre og utvikle det vi holder på med. Forsidebildet viser barn som opplever mye gult og rødt i kulturen

Den svarte delen handler om å gjøre ting fort – konkurranse. Dette er en kraft i kulturen som gjør at tempoet går opp.

Den blå delen handler om å gjøre ting riktig – kontroll. Det er her vi finner kvalitetsarbeidet med fokus på standarder.

Menneskene og deres personlighet påvirker kulturen mest

Vår atferd består av fem ulike varianter med fem forskjellige farger

Teorien sier at menneskene som arbeider i barnehagen vil påvirke kulturen mye. Vi har gjennomført atferdsanalyser av 500 ansatte i flere barnehager og funnet fram til hvordan kulturen i en vanlig barnehage vil bli. Bildet viser at vi kartlegger holdninger, fakta og følelser. Fargene i kartleggingen stemmer med kulturdimensjonene.

Vi mennesker har fem energier i oss, hver av disse energien kan være forskjellig i styrke. Svart energi handler om tante Sofie, gul energi om Ole Brumm, blå energi om professor Smart, rød energi om Pippi og hvit energi om Ludvig. Hvis du vil forstå dette mer kan du lese en av bloggene som forklarer dette i detalj.

Vi skal se på hva resultatet av vår kartlegging ble:

 

Resultatet av kartleggingen

Atferdstester viser forskjellige atferdstrekk, her er det mye gult og rødt

Når vi lager en sum av alle 500 ansatte får vi et tydelig svar på hvilken kultur menneskene som arbeider i barnehagene skaper. Det er energien fra Ole Brumm og Pippi som ble sterkest. Dette betyr mye fokus på samspill og det å skape, – det kreative.

Det viser seg at lederne i barnehagene ikke skiller seg så mye fra dette bildet. Det at ledere påvirker det psykososiale arbeidsmiljø med 65 % gir oss en viktig mulighet til å påvirke kulturen, men dette betyr at vi må ha fokus på en spesiell farge når vi utvikler våre ledere. Mennesker kan endre seg, men de må ville det, de må ha tid på seg og de må bruke et godt endringsprogram.

Kjenner du det igjen?

Et kjennetegn på dette er at de ansatte liker å snakke, de er gode til å finne på nye ting og de liker å ha det kjekt. Vi sier ikke at alle ideelle barnehager er slik, men det er en sterk indikator på at flere barnehager kan ligne på dette.

Vi skal ut fra dette lage et profil av barnehagen som viser hvor mange private ideelle barnehager befinner seg.

En typisk privat ideell barnehage

Kartleggingsmodellen viser en typisk ideell barnehage. Vi har i tillegg indikert målene for endringsbehov. Vi ser at det gule er sterkest, det røde nest sterkest, det blå litt svakt og det svarte svakest. Det finnes mange slike barnehager og vi skal se på noen kjennetegn på en slik kultur:

Det er en snill kultur og det er mye kreativ fokus. Vi bruker mye tid på å kommunisere og vi prøver nye måter å gjøre ting på. Det at det er lite med blått og svart gjør at en ikke er så gode på standarder og på økonomi. Vi tar det som kommer og vi gjør så godt vi kan. Når vi har lite med blått og mye gult kan det føre til at det blir en del subkulturer og litt konflikter. Det at det er lite med blått viser at en ikke har felles standarder og felles måter å arbeide på.

Vi har kartlagt at private kjedebarnehager har mer med blått og svart og mindre med gult og rødt. Eierne har bestemt en felles måte å arbeide på, dette betyr mer blått og de har i tillegg laget mer intern konkurranse og mer fokus på økonomi som gjør det mer svart. Når vi utvikler svart da blir det mindre med gult. Når vi utvikler blått, da blir det mindre med rødt.

Det er stor forskjell på de kommunale barnehagene. Vi har ikke nok kjennskap til disse, men i de store kommunene blir det mer likt på kjedebarnehagene. Vi antar at det i mindre kommuner er mer forskjell, og at noen av barnehagene vil ligne på de typiske ideelle barnehager.

Det som påvirker fargen på kulturen

Vi har slått fast at menneskene er de som påvirker kulturen svært mye. Det er selvfølgelig stilen – atferden til hver person i tillegg til kompetansen som påvirker. Ledere påvirker også, de er færre i antall, men de har større påvirkningskraft. Det er viktig å være bevisst på dette ved ansettelser og ved utviklingen av de ansatte over tid. Lederutvikling vil være en selvfølge for å kunne lykkes over tid.

Misjon og visjon påvirker kulturen. Det er viktig å arbeide med hvilken type barnehage en vil være. Merkevaren – «brandet» kan en ha stor nytte av å arbeide med. Bare tenk på logoen til barnehagen, hva sier den om barnehagen?

Verdier og normer er selvsagt, det er ofte via dette at en kan få tak på kulturen. Se på isfjellet i blogg 1, det er denne delen som er synlig for oss. Det er viktig at barnehagens verdier dekker alle fargene på kulturen, noen barnehager har for mye gult og rødt i verdigrunnlaget sitt.

Eierskap og policy påvirker kultur. Svært ofte vil eiere og styret til barnehagen ha en svært viktig rolle i det å sikre at barnehagen holder seg «på den riktige vei».

Oppsummering

I denne blogg to slår vi et slag for å tenke over hvor barnehagen er i sin utvikling. Alle barnehager har kultur, men ikke alle ledere tenker over hvilken kultur en har. Hvis du arbeider i en ideell barnehage er sjansen stor for at du har mye gult og rødt i kulturen. Tenk over hva gult og rødt er, se om det stemmer hos deg.

Blått handler mye om fokus på standarder, på å ha system og struktur. Her er vi opptatt av å kontrollere og måle om det blir slik vi planlegger.

Svart handler om fokus på økonomi, på det at kundene skal få det slik de ønsker og her er vi opptatt av å bli den beste barnehage i distriktet. Konkurranse er et viktig kjennetegn for den svarte delen av kulturen.

Vi skal i neste blogg se nærmere på hvilken kultur som det er nyttig å utvikle for å lykkes med barnehagen.

Lykke til med lesingen og tenkningen!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.