I denne hjørnesteinartikkelen vil vi presentere Ostrøm Kurs og Utvikling og det arbeidet vi holder på med. Marianne grunnleggeren av Ostrøm Kurs og Utvikling As ble opplært av Odd Leiv Andersen og dette inspirerte henne til å drive sitt eget firma. Vi bidrar til kontinuerlig utvikling. 

Nike Konsult samlet erfaring innen området ledelse og organisasjonsutvikling gjennom 30 år aktivt arbeid med å hjelpe ledere og organisasjoner til å endre og utvikle seg. 

I 2009 begynte Marianne og Odd Leiv å «oversette/tilpasse» erfaringene fra svært mange forskjellige bransjer over til barnehagebransjen. Dette arbeidet fikk navnet «barnehagen som bedrift». Det handlet i hovedsak om å finne ut hva som virker/passer og ikke virker/passer i barnehagene. Som bedriftsrådgiver i Nike Konsult var Marianne aktivt engasjert i kvalitetsarbeid i svært mange barnehager.

Nike Konsult ble solgt til en kommersiell barnehagekjede. Etter 31 aktive år, de siste i barnehagebransjen, ble Nike Konsult lagt ned i 2015. Odd Leiv som hadde utviklet Nike ble ledig. Marianne så sin mulighet til å bygge opp et nytt firma med hjelp av Odd Leiv og hans lange erfaring.

Firmaet har konsentrert seg i 6 år om å hjelpe ideelle barnehager med store og små utfordringer.

Nå er det tid for å øke vårt fokus.

I artiklene nedenfor beskriver vi hvordan og hvorfor.   

Vårt konsept:

Ostrøm Kurs og Utvikling AS

Mann triller kvalitetshjulet oppover en bakke

I sitt arbeid som bedriftsrådgiver i Nike Konsult fikk Marianne øynene opp for verdien av god kompetanse på områdene ledelse og organisasjonsutvikling. Hun hadde selv ledet flere barnehager og «hadde pedagogikken på plass». Hun kunne selv erfare at det var lettere å mestre barnehager når fokus på både pedagogikk, ledelse og organisasjonsutvikling spilte sammen.

Nike Konsult ble lagt ned i 2015. Da bestemte Marianne seg for å starte Ostrøm Ordner Opp. Hun hadde gjennom sitt arbeid med mange barnehager sett den store effekten av dette arbeidet. Dette inspirerte Marianne til å fortsette i eget firma.

Marianne har gjennom sitt arbeid med barnehagekjeder ofte blitt frustrert over den store overfokus de hadde på lønnsomhet og utbytte. Hun lærte videre at de gjorde mye rett i det å skape effektive og gode kvalitetsbedrifter – barnehager. 

Marianne har i 6 år hjulpet barnehager og  drevet gjennom omfattende omstillinger. Se hva kundene sier om det. 

I de kommende årene vil ulike nye spennende kurs, lederutvikling og styrearbeid som autorisert styreleder ha en mer sentral plass. 

Nytt firmanavn er: Ostrøm Kurs og Utvikling.   

 

Marianne har erfart at det er mange barnehager som sliter med både økonomi og kvalitet, spesielt er de ideelle barnehagene utsatt.

Hennes visjon – mentale drøm:

Gode utviklingsorienterte  barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

For å lykkes med visjonen må kvalitetshjulene i alle barnehager rulle oppover langs «utfordringenes vei». Erfaringen viser at mange hjul har begynt å stoppe opp.

Hennes misjon – samfunnsoppdrag:

Vi bidrar til kontinuerlig utvikling!

Samfunnsoppdraget går ut på å hjelpe barnehagene til å lykkes med å bli gode og utviklingsorienterte, og der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

Visjon og misjon

Marianne

Marianne er leder av Ostrøm Ordner Opp og ordner opp i barnehagene

Marianne er utdannet lærer ved lærerhøyskolen i Gouda – Nederland, – med fordypning i de yngste barna. Hun har vært lærer og har vært leder av flere barnehager etter at hun flyttet til Norge.

Den nederlandske kulturen har i seg mye fokus på handling og organisering. Dette preger også Marianne. Hun har god samarbeidsevne. Har gode lederegenskaper. Er strukturert, systematisk og resultatorientert. Hun har god organisasjonsforståelse, er fleksibel og tilpasningsdyktig. Hun er dyktig i samtaler – gjerne de vanskeligste.

 Hun er en sertifisert JTI veileder og er eier av atferdsanalysen basert på John Dusay sitt egogram. Vår 2022 blir Marianne autorisert i profesjonelt styrearbeid og sommer 2022 blir hun sertifisert i TFT.

Samarbeidet med Nike Konsult og Odd Leiv startet i 2009. Dette ga henne innsikt i verdien av fagene ledelse og organisasjon som viktige for barnehagenes utvikling. Dette fikk hun være med å bidra til i perioden som bedriftsrådgiver / barnehage-rådgiver fram til 2015. Vi hjelper deg å ordne opp.

Marianne lærte mye om drift av kjedebarnehager i perioden som bedriftsrådgiver, dette viste henne for alvor at pedagogikk + ledelse + organisasjonsutvikling ga stor og vellykket utvikling av store og små barnehager.

Marianne bidro til kvalitetsarbeidet og det førte til at Veritas ISO-sertifiserte barnehagene.

Barnehager i Norge

Utdanningsdirektoratet rapporterer at det i Norge var 5730 barnehager i 2019. 2689 er kommunale og 3041 er private barnehager. 275 804 barn går i barnehagene.

Det er i 2018 – 77 101 årsverk i barnehagene.

  •  4 783 styrere / barnehageledere
  • 28 970 Pedagogiske ledere
  • 35 165 Annen grunnbemanning
  •  4 566 Til barn som krever ekstra ressursinnsats
  •  3 617 Annet

Litt om størrelse av barnehager i 2019:

  •  1 – 25 barn 1 402 barnehager med 18 936 barn
  • 26 – 50 barn 1 692 barnehager med 63 470 barn
  • 51 – 75 barn 1 539 barnehager med 94 570 barn
  • 76 ++ barn     981 barnehager med 98 828 barn

Det er 349 barnehager med mer enn 100 barn. Det er interessant å observere at de 3 094 små barnehagene har 82 406 barn og de 981 store har 98 828 barn. Dette sier mye om utfordringene til de små i forhold til de større barnehagene.

Det er selvfølgelig «lettere» å drive små barnehager rent kompetansemessig, men det er vanskelig å få det til å bære seg økonomisk.

Det er en klar tendens til at det blir flere større barnehager. Dette krever mer kompetanse i «drift av barnehager», og det er lettere å få bedre økonomi. Mange barnehager har ikke eierskapet klart definert, det gjør det mer utfordrende. Det er eierne som har ansvaret for kvaliteten i barnehagen. Styrene for barnehagene, som skal representere eierrollen, har et voldsomt viktig arbeid for å sikre kvalitet og lønnsomhet.

Det finnes i nærheten av 950 konsernbarnehager i Norge, disse ser ut til å mestre utfordringene med drift bedre enn andre. Her har det vært mye fokus på gode økonomiske resultater og utbytte.

Tilbudet til Ostrøm Kurs og Utvikling As

Marianne har erfaring med alle typer av private barnehager. Hun lærte mye av å drive med konsernbarnehager. Denne erfaringen vil hun nå bruke på de som sliter. De ideelle barnehagene har mye å vinne på å drive på en bedre måte. Vi bidrar til kontinuerlig utvikling!

Kurs og Utvikling - vår nye satsing

I 2022 konsentrerer vi oss om å holde nye kurs som er utviklet de siste 6 årene. Kursene er spesiell egnet for personalgrupper og ledergrupper. Med helt egen vinkling mot klima på arbeidsplassen, stress, mindfullness og personlig utvikling er våre kurs unike i barnehagesammenheng. 

Mange ledere kjenner behovet for en hjelpende hånd når det stopper opp. Standardtilbudet er laget med dette for øye.

Marianne har tatt over og ledet flere barnehager gjennom ulendt terreng. Hun har fått hjulene igang igjen! Det lønner seg å leie inn en erfaren leder for en periode.

Hvorfor dette er viktig:

Alle bedrifter lever sitt liv som vist på livssykluskurven. Dette betyr først vekst og så stagnasjon. Det handler om å gjøre voksenfasen så lang som mulig. I tillegg er det viktig å fornye og omstille seg før en blir for moden og starter stagnasjonen. 

Barnehagene er ekstra utsatt siden lønnskostnadene ofte representerer ca. 80 % av de totale kostnadene. Det handler derfor om å sikre at kvalitetshjulene triller oppover og at alle ressursene blir utnyttet på en effektiv måte.

Mange barnehager har ikke hatt eiere som hele tiden tenker kvalitet og økonomi som del av sitt ansvar. For å endre og utvikle en organisasjon trenger en å ha fokus på ledelse og organisasjonsutvikling. Vi er stolte over at vår kompetanse og våre konsepter virker i praksis.

Vi bidrar til utviklingsorienterte barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

Noen erfaringer så langt

Kulturkartlegginger av ideelle barnehager víser at de har for mye gult og rødt i kulturen. Gult handler om samarbeid og fokus på å hjelpe og støtte hverandre. Rødt handler om å være kreativ og skape nye ting og ting på ny måte.  

Det første utviklingsmålet er tegnet inn på kurven. Det betyr å utvikle mer blått. Blått handler om struktur og standarder. Få alt under kontroll!

Det virker som om mange ledere er redde for å søke hjelp. I andre bransjer har det vært svært vanlig å søke hjelp for å bli bedre. En god leder blir målt på resultatene. Uansett hvem som har sørget for det.

Det er gledelig å oppleve hvor positivt overrasket kundene blir. De opplever at resultatene blir bedre enn det de forventet. Vi hjelper deg å ordne opp!

Vi må arbeide hardt med å bli bedre kjent. Dette har ført til at vi må bruke alle hjelpemidler. Her kan vi nevne bruk av hjemmesider basert på WordPress, bruke Elementor, Yoast SEO og lage nyhetsbrev med Make As. 

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.