Vi gjør jobben for deg

Omstillinger er krevende!

Det er utrolig mange barnehager som sliter i dag. Økonomiske resultater er et eksempel. Mange barnehager har for dårlig økonomi.

Utfordringene krever en kompetanse som ikke alle barnehageledere sitter med. Vi har svaret:

Du trenger en som gjør det for deg! En som kan lede barnehagens trygt gjennom en krevende omstillingsprosess.

Marianne gjør jobben for deg! Hun har tatt over og ledet flere barnehager gjennom ulendt terreng og fått hjulene igang igjen.

En midlertidig leder er løsningen

En midlertidig leder tar over «ansvars-pinnen» fullt og helt! 

Det kalles også interimleder. Dette har Marianne gjort flere ganger med stort hell. Det handler om å finne en handlekraftig leder som kan gå rett inn å være operativ fra dag 1.

Dette er en god løsning!

Hva er en midlertidig leder

Andre bransjer har brukt dette i mange år. Dette er nytt for barnehagene. Det handler om å finne en handlekraftig leder som kan ta over stafettpinnen med en gang og mestre det!

Marianne har vært midlertidig leder for mange barnehager. Det har vist seg at hun som god midlertidig leder kan «bære barnehagen på sin rygg». Hun kan på denne måten bidra til å løfte kvalitetsnivået betydelig. Dette får barnehagen tilbake «på det rette sporet».

Eksempel

Husker du at Ole Gunnar Solskjær ble leid inn til å hjelpe Manchester United? Denne nyheten kom i 2018.

Han tok over for José Mourinho som interim manager en periode. OGS kjenner Manchester United, både som spiller og trener, og har tilliten til flere av de viktige premissgiverne. Han kjenner både kulturen, systemene og rollene. Han har derfor gode forutsetninger for å begynne å virke fra dag 1.

Det hastet for klubben å få gjennomført en omstilling. 

Det er flere grunner til at barnehagene skal velge denne løsningen. Det kan oppstå et akutt behov på grunn av sykdom. Økonomien kan bli kritisk dårlig. En finner ikke en ny permanent leder. En mangler kompetanse mm.. Se listen under:

disse
Noen eksempler på vanlige utfordringer:
 • Det kan være behov for nye rolleavklaringer og ny organisasjonsstruktur
 • Det kan være konflikter som ikke mestres
 • Det kan være at barnehagens leder er syk, eller snart skal pensjoneres
 • Det kan være behov for digitalisering og effektivisering
 • Det kan være behov for å få systemer og drift til å fungere slik at foreldre blir fornøyd
 • Det kan være at det økonomiske resultatet ikke er bra nok

Dette er hva du oppnår:

Det er effektivt å leie inn en erfaren leder. Vi skal se litt på hva fordelene er:

Mann triller kvalitetshjulet oppover en bakke
 • Er operativ fra dag én
 • Er handlekraftig
 • Er klar og tydelig 
 • Er motiverende og empatisk
 • Er kompetent
 • Har høy integritet
 • Leverer resultater
Ostrøm og Andersen samarbeider