STYRET I BARNEHAGEN

Et styrerom for styret i en barnehage

Myndighetene har gjort eiere av barnehagene ansvarlig for kvaliteten i barnehagene. Det er ca. 3040 private barnehager i Norge av 5730 totalt. Det er via styret eierne kan tilfredsstille kvalitetskravene.

  • Tar styrene dette ansvaret?
  • Er styrene en viktig ressurs for barnehagelederen?

Noen tanker om status

Vi kan slå fast at det er kjedebarnehagene som praktiserer eierskap tydligst. Dette handler om den totale styringen. Her er det stor fokus på å styre barnehagene. Kommunene praktiserer dette mer forskjellig, men mange kommuner er tydlige på dette med eierskap.

Det er de ideelle barnehagene er kommet kortest. Eierskap og styring av barnehageleder er hos mange kommet kortere! Mange styrer har ennå ikke forstått sin rolle på dette området. 

Styret som ressurs

Det er utrolig mye å vinne på at styret tar dette ansvaret. Det å sikre god kvalitet i barnehagene er nødvendig. Økonomistyring er det som ofte blir mest fokusert, men det svikter også hos en del barnehager.

Mange barnehageledere / styrere opplever at de ikke får nok hjelp til å styre barnehagen. Dette er en stor utfordring. Vi har engasjert oss i dette og laget et eget tilbud på dette. 

Mange styrer kan vinne mye på å ha riktig kompetanse i styret. Det er mye kvalitet og økonomi som kan bedres som følge av dette.  

Litt om styret

Alle organisasjonsformer trenger et styre. Aksjeloven gir en god føring for styrets rolle og oppgaver. Det er mange barnehager som ennå ikke har fått et godt og profesjonelt styre. Dette blir en viktig prioritering.

Styret velges av generalforsamlingen (AS) eller av årsmøtet (SA). Som hovedregel bruker en å ha minst 3 – 5 medlemmer i ett styre. En skal være styreleder.

Styrets oppgaver

Når vi ser på oppgavene til et styre, da skjønner vi verdiene av erfaring og riktig kompetanse. Det er viktig at dette blir gjort på en profesjonell måte. Her kommer de viktigste oppgavene: 

  • Ansette styrer / barnehageleder
  • Organisering av barnehagen
  • Fastsette planer og budsjetter
  • Fastsette retningslinjer
  • Kontrollfunksjonen
    • barnehagens drift og resultat

Det er kontrollfunksjonen som mange styrer bruker mye tid på. Dette er ikke tilstrekkelig. Endringer skjer hele tiden. Dette er noe barnehagen må forholde seg til.

Barnehagen trenger et aktivt og utviklingsorientert styre som kan bringe barnehagen framover. Et godt styre får på plass gode strategier og planer i tillegg til å være rådgiver / støtte for barnehageleder / styrer. 

Styrets kompetanse

Vi ordner opp. Tre pilarer modell for Ostrøm Ordner opp
Dette er Ostrøm Ordner Opp sine tre pilarer

Det er viktig at styret er en viktig ressurs for barnehagen! Dette betyr riktig kompetanse. Vi ser at økonomiforståelse blir prioritert. Mange barnehager mangler kompetanse i strategisk ledelse og i overordnet barnehagedrift. Det er viktig at styret kan støtte barnehageleder / styrer i arbeidet med å gjøre barnehagen bedre.

Årsplan / årshjul og styreinstruks for styrearbeidet

Det er styreleder og barnehageleder/styrer som har ansvaret for å lage en plan for styrearbeidet. Her kan en bestemme hvilke saker en skal arbeide med gjennom året og hvor mange møter en ønsker å ha.

Styreinstruksen klargjør forutsetningene for styrearbeidet, dette vil skape struktur, avklare forventninger og gi økt effektivitet for alle involverte i styret.

Retningslinjer for strategiarbeidet

Strategiarbeid i styret må være en prioritert oppgave for alle barnehager. Faktum er at det i dag brukes for mye tid og fokus på orienteringssaker og for lite på strategi og fremtid í styrerommet.

Strategiarbeid krever også kompetanse i styret til å stille de riktige spørsmålene. Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave.

Ta utfordringen!

Vet du hvem som er eier av din barnehage?

Har du stilt spørsmål til eier om hva som er kravet til kvalitet?

Har ditt styre riktig sammensetning og riktig kompetanse?

Dette er spørsmål du må ha svar på! Du kan du påvirke hvem som er i ditt styre.

Det er viktigere for barnehagen i dag enn noen gang tidligere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *