Personligheten sier mye mer enn vi aner…..

Vår atferd består av fem ulike varianter med fem forskjellige farger

Vi er alle unike og vår personlighet er et eksempel på dette. Vi har alle ulike atferdstrekk som uttrykker vår personlighet. Vi skal se nærmere på dette!

Vi hjelper deg å ordne opp!

Holdninger, følelser og styringsevne

Vår atferd bygger på holdninger, følelser og styringsevne og det er seks ulike farger å velge fra

Det viser seg at noen personlighetstrekk egner seg godt til å påvirke andre mennesker på en god måte. Andre egner seg til å forstå og like matte og fysikk. Videre noen egner seg til å være med på nye ting, tørre og utfordre det som andre synes er farlig. 

Ja, slik kan jeg fortsette, det er utrolig hvor forskjellige vi er og hva vi egner oss til. Vi har i vår personlighet holdninger, fakta og følelser.

Fakta kan også beskrives som vår styringsevne, dette er et bedre kjent fenomen i barnehagene.

Disse tre områdene kan vi se på som energi. Hver av disse energiene påvirker vår personlighet. Jeg vil bruke farger for lettere å kunne forklare disse energiene. Alle normalt fungerende mennesker har alle energiene, men vi har ulike mengder av dem.

To typer av holdninger - svart og gul energi

Den svarte energien omfatter kontroll, handlekraft, skepsis og konkurranseevne. De som har mest av denne energien blir svært lette å oppdage i hverdagen. Tante Sofie i Kardemommeby er et eksempel på dette, hun kan lett påpeke det som er feil og sette grenser. Hun kan videre like å bestemme, beslutte, være bestemt og tydelig.

Den gule energien omfatter omsorg, lytting, empati og det å dele. Ole Brumm vil være et eksempel på dette; er snill, gir ros, er omsorgsfull og ønsker at alle skal ha det bra. Her finner vi de som er lagspillere, som liker å arbeide godt sammen med andre.

Fakta / styringsevne - den blå energien

Kjennetegn er reflektere, kombinere, strukturere, sortere og huske. Dette betyr blant annet å være opptatt av sak, planlegge, fakta og mål. Her finner vi det analytiske, det å være strukturert og interessert. Professor smart blir vår modell på dette, han liker å forstå det meste.

To type av følelser - rød og hvit energi

Den røde energien omfatter sinne, glede, entusiasme, tristhet og kreativitet. Pippi er et eksempel på dette, utadvendt, energisk, spontan og nysgjerrig. Dette er også en del av personligheten som er svært synlig for andre i hverdagen.

Den hvite energien handler om redsel, beskjedenhet, underlegenhet og tilpassethet. Ludvig blir vår modell på dette, det handler om å oppføre seg riktig, være forsiktig og ikke gjøre noe før en har sjekket bruksanvisningen. Slagordet blir: «Det er farlig det!»

Egogram - et bilde at dine sterke energier

Vi har vært med på å teste atferden på over 10.000 personer ved å bruke denne tenkningen. Dette har vi kalt egogram-test. Det er spennende å kunne konkretisere det unike atferdstrekket ved hver person.

Atferdsanalyse som viser mest blått, gult og hvitt
Dette bildet kalles et egogram

Vi vet at hver person har ulik menge med energi i hver farge, denne personen har mest blå energi og minst av den svarte energien. 

Det er høyden på søylene som forteller hvor mye du har av hver energi.

Det er nyttig å ha et bilde av egen energi,- vi kaller det egogram. Det vil være nyttig for å kunne konkretisere hva «geniet oss» handler om. Det er slik vi kan forstå oss selv bedre og vi kan få hjelp til å utvikle oss videre. 

En enkel test vil gi deg dette bildet, og ut fra dette kan vi ha mye fakta å arbeide videre med. Jeg vil i neste blogg forklare dette mer utfyllende.

Håper du er interessert!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.