Jente med sine leker

Pedagogikk og fag - alle tilbudene

Barnehagene er i utgangspunktet en pedagogisk virksomhet.

I vårt arbeid med Totalkvalitet i Drammen i 2010 – 2012 fikk vi sett at tingene henger sammen. Vi har siden det arbeidet med å hjelpe barnehager med å utvikle seg.

Her viser vi det som er utrolig viktig for barnehager å mestre:

AVDELING I TRØBBEL

Fire barn på golvet

Nesten hver barnehage har en eller flere avdelinger som sliter litt mer enn andre.

Det er helt naturlig og veldig viktig å ikke «la det skure og gå».

For å hjelpe avdelingen tilbake på sporet er det smart med litt drahjelp utenfra og litt veiledning for både lederne og personalet.

Tjenesten innebærer:

  • 1/2 dag observasjon i forkant og 1/2 dag observasjon i etterkant av prosjektet
  • 1 dag samtaler med leder(ne) og et møte med avdelingen
  • 2 valgfrie dager (hjelp med foreslåtte tiltak inkl. veiledning)

For priser les her.

DET FYSISKE LÆRINGSMILJØ

Jente som pusler på golvet

Når barnehagen trenger å ryddes, er det ikke noe en gjør på en ettermiddag, eller på en dugnad.

Det fysiske læringsmiljø er noe som skal drøftes og nøye planlegges. Og det er heller ikke bare å sette igang med ryddingen. Det som er viktig for noen er ikke viktig for andre. Hvor skal alt oppbevares?

Jeg har solid erfaring med disse prosessene, og kan både  se nye løsninger og hjelpe dere med de vanskelige beslutningene i en slik prosess. Og sist, men ikke minst har jeg et system som sikrer at ryddigheten bevares.

Standard omfang:

  • 1 dag planlegging med lederlag og personalgruppen
  • 2 dager rydding og lage systemet
  • 1 dag etterarbeid

For priser les her.

BLI EN AUTORITATIV BARNEHAGE

Et konsept for din barnehage.

Jeg starter med en samtaledag med deg som barnehageleder. Der avtaler vi hvordan vi skal gå frem i nettopp din barnehage. Jeg har mange ferdig utarbeidede rutiner/best praksiser fra barnehagehverdagen. Dette kan hjelpe i arbeidet med å utarbeide egne best praksiser og rutiner. Det innebærer også møter med ledergruppen og kurs for hele personalet. En planleggingsdag med tema «det autoritative perspektiv i barnehagen»  er en god start i arbeidet.

Pakken med «best praksiser» koster kr. 5 000 eks mva.

Dagrate 2022: kr. 9 500 eks mva
For flere detaljer om prisene se: Priser

DAGTAVLE

Fargekritt i veltet bøtte

Dagtavle er et  verktøy oftest brukt for barn i gråsone eller i spesial-pedagogiske tiltak.

Dagtavle blir stadig mer utbredt i  småskoler og barnehager  i hele Europa i bruk i almen pedagogikk. 

Å innføre dagtavle i hele barnehagen er veldig bra for barn og voksne. 

Vi hjelper barnehagen i prosessen fra start til slutt. 

Et kurs på 2 timer på ettermiddag inneholder mange gode praktiske tips om hvordan dette kan gjøres, i tillegg til hvorfor dette er viktig for barna.

For priser les her.

SAMMEN ER VI BEST

produkter og priser

Hensikt: Å styrke samspill og samarbeid i personalgruppen.

Dette kurset passer utmerket for grupper der menneskene jobber tett sammen i team. Hver tar en enkel atferdssanalyse, og hele gruppen setter deretter sammen sin lagprofil.

Særpreg: Mye latter og en viktig bevisstgjøring.

Ingenting blir som før etter denne planleggingsdagen. 

På et personalmøte vil det være mulig å gjennomføre deler av opplegget. Flere barnehager kan gå sammen. 

HMS - FRA TEORI TIL PRAKSIS

Har dere opplevd at HMS-arbeidet ikke blir helt bra?

Har dere opplevd at avviksmeldinger ikke blir skrevet slik det skulle vært gjort. HMS er et omfattende arbeid som man egentlig ikke har nok tid til.

Noen ganger kan det være lurt å få inn en ekstern hjelper til å få barnehagen ordentlig igang med HMS arbeidet.

Tjenesten innebærer:

  • 2 dager arbeid med å digitalisere sammen med  barnehageleder
  • 2 dager arbeid med opplæring av personalgruppen
  • 1 dag valgfri hjelp

Tjenesten forutsetter bruk av et digitalt system.