Vi hjelper deg å ordne opp

Odd Leiv Andersen

Kong Olav ble passet på av MP-fenrik Odd Leiv

Kong Olav var på besøk på en repetisjonsøvelse i Bjerkvik 18.09.1988.

Odd Leiv fikk vaktansvaret for kongen i en time! Dette ga Odd Leiv en ansvarsfølelse og stolthet han ikke hadde kjent på tidligere.

Møtet med kong Olav ble en stor inspirasjon. Dette førte til at Odd Leiv ville være med på å gjøre en forskjell i verden!

Jeg heter Odd Leiv Andersen

Jeg har lang erfaring som konsulent i mange bransjer. Jeg har holdt kurset «Bedre arbeidsledelse» for fagforeningen Lederne i 13 år. 

Jeg har vært mentor og rådgiver for utallig mange ledere gjennom min 45 års lange yrkeskarriere. Jeg har i tillegg gjennomført atferdsanalyser av alle i tillegg. Jeg ble sertifisert i John Dusay sin egogramtest.

Jeg har utdannelse som ingeniør, maskinsjef, innen produksjonsteknologi, teknologiledelse, økonomi og atferdspsykologi.

Odd Leiv bidrar med lederopplæring og med atferds- og personlighetstester

Arbeidserfaring:

  • Innen ledelse, endringer og økonomi 
  • Senior bedriftsrådgiver til bedrifter og ledere 
  • Ansvarlig for større omstillings- og forbedringsprosjekter 
  • Daglig leder for Nike Konsult AS i 30 år
  • Har i 10 år hjulpet barnehager og de ansatte i barnehager til å utvikle seg
  • Kurs og foredrag om organisasjon og ledelse 
  • Er sertifisert JTI rådgiver
  • Et av Norges fremste rådgivere innen TA (transaksjonsanalyse)

Odd Leiv slår et slag for ledere i barnehagen

I 2007 publiserte Dagens Næringsliv en undersøkelse som Odd Leiv Andersen hadde utført. Han fulgte mange ledere fra forskjellige bransjer over ett år. 

Lederne ble observert og de ble målt i ledermålinger av egne medarbeidere.

Konklusjonen: Ledere i barnehagene er de beste ledere i landet!

Dette vekket oppsikt. 

Noen artikler

Nike Konsult sin pilotbarnehage

Brøttet barnehage i Drammen ble Nike Konsult sin pilotbarnehage.

Marianne var daglig leder her. Hun gjennomførte lederkurset bedre arbeidsledelse hos Lederne i 1987/1988. Det var mye fagstoff som ble testet og implementert i barnehagen. Marianne ble en hjelper for å tilpasse / oversette fagstoffet fra andre bransjer.

Det viste seg at mye virket svært godt. Det førte til programmet Totalkvalitet i Drammen kommune.

Utdanningsdirektør Isaksen ble oppmerksom på resultatene i Brøttet. Han ville ha programmet for alle barnehagene i Drammen.