NY MULIGHET FOR BARNEHAGENE

Barnehagen som bedrift og hjertet er den pedagogiske virksomheten

Vi vet at barnehagene er pedagogiske virksomheter! Men, er de kun det? Nei, barnehagene er bedrifter som må styres! Kjernen eller hjertet i bedriftene er den pedagogiske virksomheten.

Det er mange barnehager som har for liten fokus på denne helheten. Vi må se nærmere på dette!

Vi undrer litt

Det er flere barnehagelederere / styrere / eiere som kjenner at det er mer utfordrende å drive barnehagene i dag enn tidligere.

Erfaringen fra 2019 viser at det nå er flere barnehager som sliter med økonomi og kvalitet. De fleste gjør så godt de kan, men allikevel går det ikke bra nok. Dette fører til bekymringer og en hårfarge som går mot grått.

Barnehagen som bedrift kan deles i to viktige fokusområder:

Barnehagen som bedrift og hjertet er den pedagogiske virksomheten
 • Den pedagogiske virksomheten – som er hjertet i barnehagen. Dette området er vi utdannet til og det krever mye av oss.
 • Organisasjonsutvikling og ledelse. Dette området har vi ofte mindre kompetanse på. Dette får i tillegg for liten fokus.

Mestring krever kompetanse

Ledelse og organisasjonsutvikling krever noe annet av oss! Det er en kompetanse som vi sjelden får tid til å utvikle.

Vi ordner opp. Tre pilarer modell for Ostrøm Ordner opp

Ostrøm Ordner Opp har i flere år arbeidet med denne utfordringen. Vi hjelper deg å ordne opp er misjonen vår. Erfaringen vår viser at det er mye å hente på å løfte nivået på mer helhetlig fokus i barnehagene.

Det er mange eiere og barnehagestyrer som ikke stiller nok krav og utfordrer barnehageledere / styrere på dette. Dette er et område som må forbedres.

Det å mestre ledelse og organisasjonsutvikling krever aktiv trening i praksis. Mange barnehageledere / styrere har ikke prioritert denne delen. Det er derfor et stort behov for endring og utvikling på dette området. 

Hva med større fokus på styring?

Vi har siden 2009 arbeidet med å sette dette mer på kartet. Vi arbeider med et prosjekt som heter barnehagen som bedrift. Vi håper at dette arbeidet skal sette spor i årene som kommer. Det er mange ledere som vil ha stor glede av å høste av den frukten vi har under modning.  

Barnesykkel alene på veien
Vårt prosjekt er under utvikling

Vi utvikler egen hjemmeside for barnehagen som bedrift. Dette arbeidet vil gå for fullt i 2020.  Vi vil sammen med andre aktører søke å bidra til at nivået på dette området kan heves. 

Meld dine behov

Vi setter pris på om du tar kontakt! 

Det være seg om du har behov for å få hjelp, eller du har behov eller interesse for å bidra. Vi kan nevne en del eksempler på utfordringer:

 • Økonomistyring
 • Økonomiforståelse
 • Strategisk ledelse
 • Kulturutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Digitalisering
 • Standardisering
 • Effektivisering
 • Mye mer

TA KONTAKT!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *