NIKE KONSULT AS 1984 - 2015

Kåre etablerer nytt kontor

Nike Konsult AS ble etablert av Kåre Kristiansen på hans bursdag i februar 1984.  Odd Leiv var med som eier fra starten av. Kåre arbeidet i Eikmaskin  og Odd Leiv i Statoil på den tiden.

Visjonen:

Vi skaper gode ledere og unike resultater.

Nike hadde stor fokus på ledelse og organisasjonsutvikling. Det ble etablert kontorer i Stavanger, Oslo og Stockholm.

Hovedkontoret ble etablert i Stavanger.

DE TRE FØRSTE KONSULENTENE

Bjarne Dahl, Kåre Kristiansen og Odd Leiv Andersen

Kåre ble leder for Nike Konsult og han bodde i Stavanger. Kåre var ingeniør og hadde jobbet med markedsføring i mange år.

Odd Leiv ble ansatt i 1986 og hadde samme kontor som Kåre. Du kan lese mer om Odd Leiv lenger ned på siden.

Bjarne Dahl bodde i Oslo, han hadde pedagogbakgrunn og kom inn i 1987. Han etablerte Oslokontoret.

Det ble en stor vekst fram til 1988/1989. Kåre fikk samboer i Stockholm, Pia Bylund. Hun begynte også å arbeide i Nike. Kåre  og Pia valgte å slutte, og de startet Nike Organisasjonspsykologi i 1988/99.

LITT MER OM ODD LEIV

Odd Leiv tar utfordringen i 1988

Odd Leiv ble leder og hovedeier av Nike Konsult AS i 1988/99.

Utdannelse:

 • Maskiningeniør
 • Maskinsjef
 • Produksjonsteknologi og driftsøkonomi
 • Cost engineering
 • Teknologiledelse
 • Sikkerhet
 • Sertifisert Egogram og Jung JTI

Odd Leiv sin praksis før Nike

 • Sig Bergesen dy. & co -maskinist på supertankere
 • Glamox AS – produksjonsformann og produksjonsleder varmovner og lysarmatur
 • Frionor AL driftsstøtte til 105 fiskeforeldlingsanlegg – bedrifter
 • Eikmaskin A/S – drift av verksteder og servicebilder
 • Rosenberg Verft A/S – kostnadskontroll Statfjord C-prosjektet
 • Statoil – lederopplæring, HMS og ansvarlig for all utstyrsopplæring for 400 leverandører til Gullfaks-plattformene
 • Nike Konsult AS

NOEN STØRRE PROSJEKTER I NIKE KONSULT - 1. KOMMUNENE OG EVERKENE

I 1991 kom den nye energiloven – fra forvaltning til forretning. 

Det handler om å endre kommunekulturer til forretning, – utrolig spennende! Everkene var etater som skulle bli forretning. Vi fikk svært mange jobber i den perioden.

Vi hadde hatt kontakt med Gøran Ekvall som kunne slå fast at ledelse påvirket klimaet – det psykososiale arbeidsmiljøet med 65 %.

Forskerne var svært opptatt av dette arbeidet.

Vi valgte svært stor fokus på ledelse først. Vi brukte blant annet ledermåling for å sjekke framdriften på lederutviklingen. I tillegg arbeidet vi med selve organisasjonsutviklingen.

Forskerne kunne konstatere at Nikes måte virket!

Mange av våre konkurrenter hadde blant annet startet med alle ansatte først, det ble ikke suksess.

Det å endre kultur tar 3 – 5 år, og vi kunne konstatere at vi fikk mestring på dette området. Vi skaper gode ledere og unike resultater.

Nike Konsult vant en internasjonal anbudskonkurranse i 1999 og jobbet til 2005

Hydro hadde fabrikker som trengte å være blant de 5 beste i verden for å overleve. Nike Konsult ble den utvalgte leverandør for å hjelpe dem til å lykkes. Vi var det minste firmaet, og vi var det eneste som ville levere det Hydro ønsket. De ønsket et skreddersydd opplegg som passet Hydros behov. De andre ville levere «pakker» de allerede hadde utviklet.

Nike startet med lederutvikling og ledermåling for alle ledere. Vi kunne på denne måten kvalitetssikre og vite om lederne endret og utviklet seg. Vi skulle i tillegg sørge for organisasjonsforståelse og vilje til endring der vi arbeidet med teamutvikling og vi hadde måling på dette via observasjon

HYDROS egen presentasjon

Resultatene ble mye bedre enn det ledelsen forventet! Ressursutnyttelsen ble betraktelig bedre, og de greidde det samme med mindre ansatte. Dette førte til investeringer for 1 milliard i ny fabrikk. I tillegg fikk de en høythengende pris i HMS. Det ble ingen oppsigelser, en utvidet produksjonen og forbedret kvalitet.

Nike fikk for første gang kjøre et fullskala prosjekt i teamutvikling. Vi lærte her at det å endre kultur tar 3 – 5 år. Teammåten å arbeide på er utrolig effektiv for å kunne utnytte ressursene bedre.

Vi lærte at lederne først startet arbeidet med å endre / utvikle seg ett år etter starten. De hadde erfaring for at ting ble startet og ikke fulgt opp. Nå ble lederne målt over flere år og det betydde mye for resultatene.

Kjetil Nakken var en god leder

Kjetil Nakken var sentral i arbeidet med dette prosjektet.

Det er hyggelig å kunne si at Kjetil er det Nike vil kalle en god leder!

Kjetil var sentral i arbeidet som ble gjort i Hydro. Vi vil takke han for at det vi gjorde kan kalles en suksess!

Det er utrolig mange som kan bli bedre ledere, dette viste vårt arbeid til fulle.

Vi lærte også at ikke alle egner seg til å være leder. Noen har det ikke i seg, – de bør ikke være ledere!

Bedre arbeidsledelse – lederskole. 

NHO/TBL gjennomførte en lederkartlegging i 1999. Det ble konstatert at Norge hadde et lederskoleringsbehov!

Nike Konsult fikk oppgaven med å lage og gjennomføre et program for å gjøre lederne bedre. Dette ble kalt «bedre arbeidsledelse».  NALF/lederne var med på dette prosjektet og dette ble videreført av Lederne helt fram til 2012.

Bedre arbeidsledelse har bidratt til skolering av nesten 1 500 ledere

Bedre arbeidsledelse besto av 4 samlinger over to dager fordelt over ett år. Lederne fikk lederteori, gruppearbeid, ledermåling to ganger, atferdstest og de måtte arbeide med det de lærte hjemme i mellomperiodene.

Ledermålingene ble gjennomført av egne medarbeidere hjemme. Vi kan konstatere at de fleste lederne gjorde store framskritt i sin lederutvikling. Vi skaper gode leder og unike resultater.

Bjørn Gravdahl, kursansvarlig Lederne.

Bjørn var den som fulgte Nike sin kurs over lengst tid. Han var med og evaluerte som observatør og via  bruk av evalueringsskjemaer. Han kunne selv konstatere via observasjon at lederne utviklet seg mye det året de var under «skolering».

Nike fikk tilbakemeldinger om at mange ledere og arbeidsgivere fikk stor nytte av dette opplegget. I de siste årene ble barnehagelederene medlemmer hos Lederne. Dette førte til at Nike kom i kontakt med denne «nye» bransjen. Marianne gjennomførte selv  dette opplegget i 2007 – 2008. Hun så allerede der nytten. Hun brukte etterpå Nike i sin barnehage Brøttet i Drammen. 

4. TOTALKVALITET FOR ALLE BARNEHAGER I DRAMMEN 2010 - 2012

Drammen kommune var opptatt av å utvikle kvalitet i alle sine barnehager.

Gjennom kontakt med Marianne og Brøttet barnehage i Drammen begynte vi å oversette / tilpasse den erfaring Nike hadde fra andre bransjer til barnehager. Brøttet ble Nike sin pilotbarnehage!

Arbeidet der førte til at Brøttet ble kåret til Drammens beste barnehage. 

I forlengelsen av dette fikk Nike lov til å levere et opplegg for kvalitet i alle 85 barnehagene i Drammen kommune, både de  kommunale og private. 

Dette opplegget ble utviklet av Marianne og Odd Leiv. Det ble kalt Totalkvalitet og var et kartleggings- og observasjonsverktøy for barnehagene. Vi var med i gjennomføringen av dette og det ble et svært nyttig prosjekt.

Det var ca 140 barnehager totalt som gjennomførte dette.

5. LITT GENERELT OM ALLE KUNDENE TIL NIKE KONSULT AS

Odd Leiv har i denne artikkelen trukket fram de prosjektene han selv hadde ansvar for. Vi skal se litt mer på dette:

Ulike typer av bedrifter/organisasjoner:

 • Oljeselskap – Statoil, BP, Phillips Petroleum, Shell og Norsk Agip
 • Kommuner – Sandnes, Stavanger, Drammen, Vanylven og Vinje
 • «Fabrikker» – Titania, DEFA, Sandnes Garn, Fjordkjøkken, Hustadmarmor, Kverneland Klepp,  Kverneland Underhaug, Bryne Mekanikk, Glamox, Simrad Robertson, Aker Langsten, Aker Verdal, Aker Aukra, Eramet Norway, Kværner Installasjon og REC
 • Organisasjoner – Felleskjøpet, NHO/TBL, Lederne, mange everk, Forus Industri og Lønnheim Entreprenør
 • Barnehager – Brøttet, alle i Drammen, alle i Vinje, Solsikken, Kampen, Kultur, Skrimtrollet, Sentrum, Røyseplassen, Nøste, Gunnersbråten, Varhaug, Banktjørnhaugen, Hegglandsdalen og Grønmyr sine barnehager (Gnist)

Sentrale bedriftsrådgivere som skal takkes:

Mona Arnesen
Billy Åsjord
Birthe Evertsen
Marianne Ostrøm

Mona Arnesen, Billy Åsjord, Birthe Evertsen og Marianne Ostrøm takkes så mye for den store innsatsen de la ned i Nike Konsult!

Vi skaper gode ledere og unike resultater!

NY EIER TAR OVER NIKE KONSULT AS

Nike Konsult fikk ny eier 1. mars 2012. Odd Leiv fortsatte som leder, men fikk for første gang på lenge en sjef.

Grønmyrgruppen tok over eierskapet og Nikes fokus ble gruppens egne barnehager.  Det var stor fokus på å utvikle egne barnehager (nå Gnist barnehager). Det var store barnehager som skulle utvikles, og det var gode resultater å hente. 

Marianne var ansatt i Nike og hun ble underveis opplært til å ta over som leder i Nike Konsult. Nike Konsult ble kåret som vekstbedrift av Dagens Næringsliv i Rørosdistriktet. Det var stort trøkk og det førte til svært gode resultater.

Kvalitetsopplegget som ble laget og implementert, førte til en ISO-sertifisering av barnehagene gjennom Veritas. I dette arbeidet var Marianne svært sentral.

Eieren syntes utviklingen av barnehagene var kommet langt og valgte å legge ned Nike Konsult.

Nike ble lagt ned i juni 2015 – etter 31 år i kundenes tjeneste!