Rosa blomst på bord

Ledelse og organisasjon - alle tilbudene

Helt siden vi ble kjent med professor Gøran Ekvall i 1987 har vi trodd på at ledelse påvirker det psykososiale arbeidsmiljø med 65 %.  Ledelse og organisasjonsutvikling er vårt fundament.

I flere oppdrag der vi arbeidet med å endre kommunekultur til forretning tilbake i 1991- 1996 ble vi overbevist om ledernes kraft. Det var forskere som fulgte både oss og våre konkurrenter. Vi var blant de som fikk raskest resultat! Det var fordi vi satte så stor fokus på ledelse.

Det tar 3 til 5 år å endre organisasjonskultur!

LEDERUTVIKLING - EN BEDRE ARBEIDSLEDER

Ledelse i barnehagen

«For å kunne lede andre, må du først lede deg selv»

Vil dere heve lederkompetansen i ledergruppen? Vi har et spennende og unikt lederprogram med høy kvalitet – spesialutviklet for barnehager. 

Dette unike programmet kombinerer selvutvikling og ledelse. Programmet består av 6 lederdager (4 samlinger) fordelt over et år. Det er noe eget arbeid mellom samlingene. 

Kursmateriell: Egen kursperm med lesestoff og hjemmeoppgaver. 
Boken: Det autoritative perspektiv i barnehagen.
 og egogramtest

To kursholdere.

RÅDGIVNING FOR LEDERE (Personlig Trener)

Dette er en personlig trenerordning (PT) for ledere. Den passer for nye, ferske ledere som trenger en erfaren leder å støtte seg til. Den passer for erfarne ledere som trenger ny input og noen nye perspektiver for å beholde gleden i jobben.

Tiltaket kan være viktig for å unngå sykemelding. 

Standard PT timer varer 1/2 dag.
En slik ordning må ha et minimalt omfang på 4 ganger inkl. en adferdsanalyse og personlighetstest JTI. 

Det mest vanlige er en gang i måneden, men ordningen kan intensiveres i en periode. Når en føler at en har godt utbytte av timene, kan en lett utvide ordningen etter behov. 

STYREVERV

Sertifikat for Marianne i grunnleggende styrearbeid

Et styre i barnehagen har, i henhold til rammeplanen, ansvar for kvaliteten i barnehagetilbudet. Å få barnehagekompetanse i styret er viktig. Erfaring og kunnskap fra barnehagebransjen, i tillegg til kjennskap til regelverk er verdifull. 

AUTORISERT STYREKONSULTENT (NYHET)
Kr. 35 000 eks moms pr år.                                  

AUTORISERT STYRELEDER
Kr. 45 000 eks moms pr år.

HMS - FRA TEORI TIL PRAKSIS

Har dere opplevd at HMS-delen ikke blir helt bra?

Har dere opplevd at avviksmeldinger ikke blir skrevet slik de skulle vært gjort. HMS er et omfattende arbeid som man egentlig ikke har nok tid til.

Noen ganger kan det være lurt å få inn en ekstern hjelper til å få barnehagen ordentlig igang med HMS arbeidet.

Tjenesten innebærer:

  • 2 dager arbeid med å digitalisere sammen med  barnehageleder
  • 2 dager arbeid med opplæring av personalgruppen
  • 1 dag valgfri hjelp

Tjenesten forutsetter bruk av et digitalt system.