Vi hjelper deg å ordne opp

Marianne Ostrøm

Marianne startet Ostrøm Ordner Opp As i 2015.

Mange år som leder, etter det senior bedriftsrådgiver i Nike Konsult. Marianne har vist stor interesse for å utvikle seg innen ledelse og organisasjonsutvikling. Det viser seg at pedagogikk er et svært godt fundament for å kunne bli en god leder.

Marianne er «praktikeren», hun lærer teorien for å bruke det i praksis som endringsleder. Hun har gjennomført mange oppdrag som innleid midlertidig leder. Hun har bevist flere ganger at det går an å gjøre en dårlig barnehage god!

Marianne er leder av Ostrøm Ordner Opp og ordner opp i barnehagene

Nøkkelegenskaper:
Jeg har god samarbeidsevne. Har gode lederegenskaper.

Er strukturert, systematisk og resultatorientert.
Har god organisasjonsforståelse. Er fleksibel og tilpasningsdyktig.
Dyktig i samtaler – gjerne de vanskeligste. Jeg er sertifisert JTI veileder og er eier av atferdsanalysen basert på John Dusay sin egogram.   

I 2015 startet jeg Ostrøm Ordner Opp As

Jeg har siden hjulpet mange forskjellige barnehager med store og små utfordringer. 

Hvem er jeg:
Mitt navn er Marianne Ostrøm – 17.01.1968.

Jeg er utdannet lærer 4-12 år, ved lærerhøyskolen i Gouda – Nederland (4-år bachelor). Fordypning i de yngste barna. 

CV:
Lærerhøyskole Gouda Nederland – 4 år 1986-1990

Lærer barneskole småbarns trinn 1990-1992
Styrer Dimmi barnehage – Lier 1997-2005
Daglig leder Brøttet Barnehage – Drammen 2005-2012
Samarbeid med, og kurs for Nike Konsult As – 2009-2012
Barnehage-rådgiver Nike Konsult As – 2012-2015

 Bedriftsrådgivning:
Fra 2010 har jeg vært bedriftsrådgiver for Nike Konsult derav det siste året som senior bedriftsrådgiver. I 2015 var jeg leder for de andre barnehage-konsulentene i Nike Konsult As.

Praktisk erfaring:
Fra 2010 tok jeg på meg oppdrag å hjelpe barnehager som sliter med ulike utfordringer. 

Fra 2012 har jeg vært en del av et team på tre konsulenter som har jobbet for en privat kommersiell barnehageaktør med 14 barnehager.
Disse årene gav meg verdifull erfaring i:
* Rådgivning ved store drifts-utfordringer
* Lederopplæring i barnehagene
* Veiledning av ped.ledere grupper og individuell
* Oppbygging av et kvalitetssystem  som senere ble
ISO sertifisert.
* Kompetanseheving i barnehagene, innføring av nye systemer og verktøy
* Rekrutteringsarbeid
* Intern kvalitetskontroll

Et bevis til Marianne hun er sertifisert bedriftsrådgiver
Kursbevis -bedre arbeidsledelse- marianne