Se for deg en leder som fungerer fra dag en!

En leder som har gjort tilsvarende arbeid flere ganger før. Noen ganger sliter vi og kjenner stress, da er det trygt å finne en kaptein på skipet som vet hva hun skal gjøre.

HVA ER EN INTERIMLEDER?

Interimledere er erfarne ledere som er operative fra dag én.De trenger ingen eller minimal opplæring og leverer resultater raskt. Det handler om rask tilgang på lederkompetanse for en avtalt periode. Andre navn på dette er, leder til leie, midlertidig leder og ledervikar.

Interimledere har ingen historiske eller personlige bindinger til organisasjonen, og vil gjennomføre tiltak som er det  beste for virksomheten. Erfarne interimledere ser raskt hva som er viktig å gjennomføre, uten at de oppfattes som en trussel av andre ledre.

VANLIGE GRUNNER TIL Å VELGE EN INTERIMLEDER

Vi skal se på noen av de vanligste grunnene:

 • Organisasjonsstruktur som ikke virker og uklare rollefordelinger
 • Konflikter som ikke mestres
 • Daglig leder, styrer er syk, eller skal snart pensjoneres
 • Behov for effektivisering og digitalisering
 • Systemer og drift fungerer ikke slik vi ønsker
 • Vi har ikke lenger kontroll med det økonomiske resultatet
 • Det er vanskelig å finne den rette personen til jobben

EN LEDER SOM GJØR DET FOR DEG

En interimleder tar over ansvaret fullt og helt, dette gjør at det går mye raskere å få utfordringene mestret.

Marianne gjør jobben for deg! Marianne har vært interimleder i ca 10 år. Hun har vært innom flere bransjer, men det er barnehager som har vært tyngden i arbeidet. Kundene har vært fornøyd, arbeidet har gitt ønsket effekt. Hun bidrar så lenge dere trenger det. Hun har vist at «hun kan bære organisasjonen på sin rygg», og med det løfte nivået på kvalitet og få organisasjonen tilbake på sin rette vei.

DETTE OPPNÅR DERE!

Det er nyttig å leie inn en erfaren interimleder, her er noen av fordelene:

 • Er operativ fra dag en
 • Er handlekraftig
 • Er klar og tydelig når det kreves
 • Er motiverende og empatisk
 • Er kompetent
 • Har høy integritet
 • Leverer resultatene dere ønsker

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.