How To Raise Successful People – ny bok om oppdragelse og identitetsutvikling

Det burde være en Nobelpris for gode oppdragere sier forfatteren Esther Wojcicki i sin nye bok How To Raise Successful People!

Hun introduserer i denne boken fem viktige verdier om oppdragelse.

Vi i Ostrøm Ordner Opp har av og til lyst til å vise deg bøker som selger mye over hele verden. Vi ordner opp for deg!

Om forfatteren

Esther Wojcicki har skrevet om identitetsutvikling

Forfatteren Esther Wojcicki er skribent og lærer som har undervist i journalistikk ved Palo Alto High i Silicon Valley, i 36 år.

Hun er kjent som Silicon Valleys gudmor, hennes tre døtre er toppsjefer og hun er utrolig stolt av dem. De er tøffe, de har tæl og de navigerer gjennom kontroversielle felter. Hun vil ikke ta æren, men føler likevel hun spilte inn.

Hun forteller: «Jeg skapte en atmosfære der de lærte å tro på seg selv. De vet at det bare er å rulle opp ermene og sette igang. Jeg ga dem aldri Barbie-dukker, lekene var kjønnsnøytrale. Jeg maste aldri om leksene.

Jentene hadde fullt ansvar, satt på rommene sine og visste at de kunne spørre meg om hjelp hvis de trengte det. De hadde alltid småjobber på gang, eller små bedrifter. De fikk selge naboens sitroner og solgte dem til og med tilbake til naboen.

Det var en selvfølge at de hjalp med husarbeidet. Ny forskning støtter det, det viser seg at barn som hjelper med husarbeid har mer selvtillit og gjør det bedre på skolen. De som ikke bidro, har rundt 30 prosent mer sjanse for å være misfornøyde med livet.

Foreldre gjør alt i sin makt for å skjerme barnet mot motgang og anstrengelser, slik at de aldri trenger å hanskes med vanskelige situasjoner. Resultatet blir at barna mangler selvstendighet og driv, og de blir nervøse for alt og alle, uten hverken initiativ eller mestringsfølelse.»

Jo mer du gjør for barnet ditt, jo mindre stoler han eller hun på seg selv. Du må gi barnet mulighet til å bli selvstendig.

Esther

Esther Wojcicki går ut mot helikopterforeldre og advarer mot å overbeskytte barna. Foreldre er i krise! De forbereder ikke barna til livets vei lenger. De endrer heller veien slik at den passer barna. De blander seg inn og overstyrer. Hun merker at foreldre går stadig lengre i curling-virksomheten.

Foreldre har fått med seg at det å feile er bra for læring og motstandsdyktighet. Så nå kommer de og spør om hvordan de kan arrangere et feilsteg for barna sine! De har virkelig ikke skjønt det. De blir med barnet på jobbintervju og gråter fortvilet hvis deres barn ikke blir sjefsredaktør i skoleavisen. «Hva gjorde jeg feil?», liksom.

TRICK

Boken how to raise successful people

Dette er en bok som setter søkelyset på oppdragelse av unge mennesker i hjem, barnehage og skole. I boken får vi presentert 5 grunnleggende verdier for å lykkes med unge mennesker. Esther Wojcicki sier at dette er verdier som passer for de fleste land i verden. Hun presenterer nemlig begrepet TRICK, det handler om Trust (tillit), Respect (respekt), Independence (selvstendighet), Collaboration (samarbeid) og Kindness (empati).

 

Trust (Tillit)

Esther Wojcicki skriver: Vi er i en krise når det gjelder tillit verden over. Foreldre er redde for at deres barn ikke skal bli det de er skapt til å være, og dette gjør barna redde. Dette kan bidra til at barna ikke tar nok risiko og står opp mot urettferdighet. Tillit starter med oss, når vi er trygge foreldre kan vi stole på at våre barn tar viktige og riktige steg i sin egen utvikling og vekst.

Det hjelper å være bevisst hva en er god til, det er viktig å skrive det ned fordi det raskere utvikler vår egen tro på oss selv. Prosessen med å bygge tillit må starte når barna er født.

Respect (Respekt)

Den mest fundamentale respekt vi kan vise våre barn er å stimulere deres autonomi og individualitet. Hvert barn har et talent, og det er en gave til verden. Det er vårt ansvar som foreldre å utvikle dette talentet, uansett hva det består i. Dette er det eksakt motsatte av å fortelle barn hva de skal bli, hvilken karriere de skal velge og hvordan livet deres skal bli. Vi skal støtte dem mens de utvikler sin identitet og nå deres personlige mål.

Barn må få lov til å ta ledelsen. Det betyr at du skal følge dem. Barn vet hvem de er. Din jobb er å hedre og respektere dette. Dette er en tid for selvlæring og lidenskap. Esther Wojcicki tenker at det nå er tid for å definere «suksess» som «lidenskap». Vi alle vet at våre barn ikke utvikler lidenskap gjennom tvang.

Det å bli respektert for den vi er er kjempeviktig! Selvrespekt gir trygghet til å ta risiko og bli selvstendig. Uten selvrespekt vi blir redde.

Kahlil Gibran skrev: «Dine barn er ikke dine./ De er sønner og døtre av livets lengsel for seg selv. / De kom til gjennom deg, men ikke fra deg. / Og selv om de ennå er med deg så tilhører de ikke deg.»

Independence (Selvstendighet)

Selvstendighet er avhengig av et sterkt fundament av tillit og respekt. Barn som lærer selvkontroll og ansvarlighet tidlig i livet er bedre stilt til å møte utfordringer når de er voksne, og i tillegg til å ha ferdigheter til innovasjon og tenke kreativt. Selvstendige barn greier å takle motgang, bli satt tilbake og mestre kjedsomhet, alle uunngåelige sider av livet. De vil føle kontroll selv når ting rundt dem er kaos.

Esther Wojcicki sier videre: Det å gjøre feil er en del av læringen. Systemet for mestring er basert på hvordan læring virkelig skjer. Hvis du gjør en ting perfekt med en gang da er det ikke noe læring. Feil må oppmuntres. Mottoet i Silicon Valley er: Feil først, feil ofte, feil framover. Det å gjøre alt rett er altså ikke å være perfekt.

Studenter vet ofte ikke hvorfor de lærer ting. Det er derfor viktig for barn å spørre hvorfor, for å stimulere undring og kreativitet. De fortjener også gode svar! Vi trenger ikke bestandig å ha et riktig svar, men å stimulere barn til å stille gode spørsmål. Vi kan svare: «La oss finne det ut sammen!»

Collaboration (Samarbeid)

Samarbeid betyr å arbeide sammen som en familie, i et klasserom eller på en arbeidsplass. For foreldre, menes det å motivere barn til å bidra i diskusjoner, beslutninger og til og med skape disiplin. I det tjuende århundre, når det å følge regler var en av de viktigste ferdigheter, var foreldre i total kontroll. I det tjue-første århundre virker det ikke lengre å diktere barna. Vi skal ikke fortelle barna hva de skal gjøre, men spørre om deres ideer og samarbeide med dem for å finne løsninger.

I 1971 kunne Diana Baumrind vise at autoritative foreldre skape det beste resultat for barn. Dette ble i 1991 forsterket av videre forskning, – les mer om dette på egen blogg på hjemmesiden. Alternativet er autoritær, ettergivende og forsømmende oppdragerstil.

Barn hører hva du gjør – ikke hva du sier! Det er derfor viktig å være gode modeller for våre barn.

Kindness (Empati)

Det er rart, men sant at vi behandler de som er nærmest oss selv uten den oppmerksomhet og opptatthet som vi bruker mot andre. Foreldre elsker sine barn, men de er så familiære at vi ikke gir dem den oppmerksomhet de fortjener, vi er ikke empatiske nok. Vi er i tillegg ikke gode modeller for barna når det gjelder empati i den store verden. Empati innebærer takknemlighet og tilgivelse, service til andre, og bevissthet for verden rundt oss. Det er viktig å vise våre barn at det å bety noe for andre, og gjøre deres liv bedre, er spennende og givende.

Empati og vennlighet er en viktig måte å møte verden på.

En undersøkelse blant elever i USA viste: Tillit var de fleste enig i at de opplevde, samarbeid ca 75 prosent, respekt og selvstendighet ca 50 prosent og empati – vennlighet var det 0 som opplevde.

Det virker som vi er et offer for en dominerende oppdragerstil som ikke er opptatt av empati og vennlighet. Svært mange er opptatt av å vinne – bli den beste.

Nå er for eksempel Stanford Universitet opptatt av empati og vennlighet som deres viktigste kvalitet, det vektlegges når de velger studenter.

Høflighet er ofte glemt i travelheten, dette gjør noe med oss, det er derfor viktig å huske at vi skal si «god morgen», «hvordan går det?» og flere andre ting, mye mer. Øyekontakt er viktig for oss, det samme er smilet.

Oppsummering

Esther Wojcicki bruker følgende sitat for å understreke verdien av det å gi barna det de fortjener: «Gi en sulten mann en fisk og du gir han liv for en dag, lær han og fiske og han kan ha mat for livstid.»

Dette er en bok som gir oss innspill om hvor viktig identitetsutvikling er for oss mennesker. Hvert barn fortjener å bli som det er skapt til å bli. Det er her at riktig oppdragerstil betyr så mye.

Lykke til med lesingen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *