Helsefarlige ledere

Helsefarlige ledere påvirker helsen vår

I 1980 satte Svein M. Kile fokus for temaet med boken «Helsefarlige ledere og medarbeidere». Vi har gjennom årene vært med å utvikle tusenvis av ledere. De siste årene har vi konsentrert oss om barnehager. 

Det er mye å vinne på å bevisstgjøre og utvikle ledere. Vi vet at ledelse påvirker det psykososiale arbeidsmiljø med 65 %. 

Litt generelt om temaet

I vårt arbeid med å utvikle ledere har vi kunnet slå fast følgende: Det er ikke lett å være en god leder! Det handler om så mye. Alt fra eget talent til andres forventninger og muligheten til å utvikle seg som leder.

I 1999 gjennomførte NHO / TBL en undersøkelse. Konklusjonen var at det var at mange ledere ikke hadde lært nok om faget ledelse. Odd Leiv i Nike Konsult brukte mange år på å arbeide med å løfte kompetansenivået på arbeidsledere. 

Erfaringen med dette ble senere brukt mot ledere i barnehage!

Helsefarlige ledere

Svein M. Kile forsket på dette og vi skal se på noen viktige momenter fra boken. vi skal se på følgende hovedområder:

Boken helsefarlige ledere av Svein Kile

 

 

 • Selvrespektens betydning
 • Karakteristikker på helsefarlige ledre
 • Hva skal vi gjøre
 • Avslutning 

Selvrespektens betydning

Kildene til Kile brukte mange av de samme ordene for å beskrive sin følelsesmessige tilstand. De kjempet for å bevare identitet, selvrespekt, selvtillit og troen på at de tross alt var noe av verdi. Denne måten å uttrykke seg på, sier Kile, viser at det er mye som skjer under det helsefarlige lederskapet som er likt i de forskjellige tilfellene. Det ofrene er opptatt av knytter seg til to forhold: selvrespekt/selvtillit og ens identitet i dypeste forstand.

For å kunne kalle det helsefarlig ledelse er det snakk om gjentagne angrep på medarbeidernes ære og identitet. Dette fører ofte til nedsatt arbeidstempo, innsatsvilje og lyst til samvær med kolleger.

Karakteristikker på helsefarlige ledere

Vi tenker ofte at det er de autoritære lederne som er helsefarlige, det er mindre av disse i barnehagene.

Kile Beskriver Den umaskerte tyrannen som forventet, – som den som brøler og skriker.

Men Kile fant flere typer helsefarlige ledere og disse finnes i barnehage: 

Den uangripelige manipulator er den som selv ikke gjør noe feil og som får sine medarbeidere til å kjenne at de ikke strekker til. 

Feilsøkeren finner stadig feil på andre. 

Den velvillige formynder er den som på en velvillig måte stadig viser at han vet litt bedre enn andre.

Løgneren og forvrengeren er den som bløffer og endrer på fakta. 

Værhanen er den som aldri greier å bestemme seg, og som er enig med siste taler.

Vi ser at det ikke bare handler om å være autoritær. Usikre og utrygge ledere kan lett bli helsefarlige på grunn av de ikke vet hva de skal gjøre.

Noen utrygge ledere har lett for å skylde på andre. De kan på denne måten bidra til at andre blir usikre og utrygge.

Kile sier at når en medarbeider utfordres på områdene selvrespekt/selvtillit og identitet, da kan det oppleves som farlig for helsen.

Hva skal vi gjøre?

Kile er overbevist om at hans metoder kan bli grobunn for positive forandringer. Opplysning, utdanning, trening og eksemplets makt fra ledere – ikke mist fra politikere. Kile tror ikke på fordømmelse, men på vekst. Han nevner følgende 7 områder i boken sin:

 1. Skape mer forståelse i offentligheten for hvor viktig dette med helsefarlige ledere er
 2. Gi opplæring til lederne
 3. Bruk av BHT til både for ledere og deres offer
 4. Utfordre psykologer og andre hjelpetjenester til å gi mer opplæring om dette temaet
 5. Utdanningsinstitusjoner må ta dette mer på alvor i sin utdanning
 6. Arbeidskollegaene til de som blir utsatt må være god støtte
 7. Alle ledere utfordres til å ta lederansvaret på alvor. Sikre seg at en selv ikke er en helsefarlig lede

Avslutning

Vi tror at de fleste ledere vil det beste for sin organisasjon og sine medarbeidere. Når en blir leder glemmer en lett at en må utvikle sin lederkompetanse, dette er et arbeid som ofte tar 5 – 8 år.

En må lære mer om å være leder, og en må øve og trene på dette i tillegg. Alle ledere er mennesker, det betyr at vi er forskjellige og ikke alle er like godt egnet til å bli gode ledere. De aller fleste ledere kan lære å bli bedre ledere, men alle blir ikke gode ledere.

Vi minner om at lederutvikling er et viktig tiltak uansett hvor en er på sin lederutviklingssyklus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.