Egogram

Egogram - et bilde av personlig energi.

Det å kjenne egne styrker og svakheter er en gave for å kunne bli bedre kjent med seg selv. Det å få et begrepsapparat for å forstå andre er ikke verst det heller. Skal vi lykkes i samspill med andre er begge deler viktig. 

Våre personlighetstrekk er varige og de kan testes via en «Egogram-test». Det er utrolig mange tusen ledere og medarbeidere som har testet seg gjennom årenes løp. Vi har opplevd at de fleste har hatt nytte av dette, for å bli bedre kjent med seg selv og de andre. 

John M. Dusay laget rundt 1970 et opplegg rundt dette, det var inspirert av Transaksjonsanalysen og han skrev i 1977 boken «EGOGRAMS». Vi mennesker har fem hovedenergier i vår personlighet, Kritiske Foreldre – svart energi, Omsorgsfulle Foreldre – gul energi, Voksen – blå energi, Naturlig Barn – rød energi og Tilpasset Barn – hvit energi. 

Summen av våre energier er konstant.

Litt mer om Egogram

Basert på de fem hovedenergiene kan vi få til tolv forskjellige atferdstrekk. 

 1. Pådriver
 2. Tenker
 3. Gjennomfører
 4. Grubler
 5. Avslutter
 6. Kreativ tneker / ideskaper
 7. Entusiast
 8. Kontaktskaper
 9. Diplomat
 10. Lagspiller
 11. Tjener
 12. Skjult ressurs

 

Pådriver

Gjennomfører

Entusiast

Tenker

Det en oppnår

Det er når en kjenner sine styrker og svakheter at en kan starte egen endringsprosess. Mange har erfart at dette er nyttig. Tenk i dialog, tenk i vanskelige samtaler, i presentasjon og i konflikthåndtering.

Det er rett og slett nyttig!

Du vil lettere kunne bygge team når de kjenner dine medarbeidere bedre.

Dette koster svært lite og gir mye.

Mann triller kvalitetshjulet oppover en bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.