Gammel bok på et bord

Personlig - tilbudene til deg

Vi kan slå fast at ledelse er viktig – du er viktig.

Ví har erfart at selvledelse – utvikling av egen selvfølelse er viktig for en leder. Selvtillit er ikke nok. God selvfølelse må til i tillegg.

Vi har siden 1986 utviklet kompetanse på dette området og har et eget opplegg på atferdsanalyse. Vi har tenkt å tilby sertifisering på dette for de som er interessert.

Vi har i tillegg sertifisert oss i Jung sin personlighetstest – JTI. Dette kan vi tilby for å hjelpe deg med egen utvikling. 

ATFERDSANALYSE

Vår atferd bygger på holdninger, følelser og styringsevne og det er seks ulike farger å velge fra

Hver person er unik, det er derfor kjekt å finne mer ut av hvem en er.

Benytt muligheten til å bli bedre kjent med deg selv.

Vi har brukt denne enkle og godt utprøvde atferdstesten i utallige barnehager. Det er av stor verdi for alle å bli bedre kjent med seg selv og hverandre. 
Bestill en planleggingsdag  for å bedre personalgruppens samarbeidsevne.  

Atferdsanalyse – EGO-bilde med utvidet rapport Kr. 1 590

NYTT I ÅR: VI TILBYR SERTIFISERING

PERSONLIGHETSTEST

Rosa blomst på bord

JTI – ISO-sertifisert personlighetstest.

Les mer om
Jungiansk Type Index (JTI) her

Kr. 900 for test og rapport inkl. forklaringshefte.

Muntlig gjennomgang kr. 1 250 pr time.
En test har minimalt en time gjennomgang. 
Prisene er eks. moms.

Kursholderne er sertifisert for bruken av  JTI 

TELEFONSTØTTE

Barn som snakker i rød telefon

Dette innebærer at du kan ringe når som helst i arbeidstiden for å drøfte dine problemstillinger.

Denne tjenesten har ikke begrensninger på antall og tid. Hvis rådgivningen innebærer for- og etterarbeid og egne mer omfattende undersøkelser vil disse bli fakturert utenom.

Denne tjenesten passer godt for de barnehagene som ønsker litt oppfølging for eks. etter et avsluttet samarbeid.

Du betaler kun kr. 5 000 pr år, eks moms.

RÅDGIVNING FOR LEDERE (Personlig Trener)

Dette er en personlig trenerordning (PT) for ledere.

Dette passer for nye ferske ledere som trenger en erfaren leder å støtte seg til. Dette passer for erfarne ledere som trenger ny input og noen nye perspektiver for å beholde gleden i jobben.

Tiltaket kan være viktig for å unngå sykemelding. 

Standard PT timer varer 1/2 dag.
En slik ordning må ha et minimalt omfang på 4 ganger inkl. en adferdssanalyse og personlighetstest JTI. 

Det mest vanlige er en gang i måneden, men ordningen kan intensiveres i en periode. Når en føler at en har godt utbytte av timene, kan en lett utvide ordningen etter behov. 

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.