Det er lett å se forskjell på personlighetene….

Obama og Trump er to forskjellige personlighetstyper

Vi er alle forskjellige! Vår atferd kan observeres og den kan testes via atferdstest. Vi tar utgangspunkt i 11 forskjellige atferdstrekk. Nå kan du også bli en sertifisert bruker. 

I bloggen «Personlighetene sier mye mer enn vi aner....» lanserte vi et grunnlag for å kunne forstå mer om personligheten vår, og selvfølgelig også mer om andres personlighet. I USA har vi sett at Obama og Trump er svært forskjellige i sin måte å opptre på. Via kunnskap om personligheter kan vi lettere forstå hva forskjellen er. Det er et nyttig verktøy for å kunne velge riktige personer til de oppgavene vi har, – finne såkalte «rett mann til rett plass». I tillegg er det nyttig for å kunne vite om de viktigste byggesteiner vi har for å kunne oppnå en videre utvikling av oss selv, det  «unike geniet» i oss.

Vår atferd består av fem ulike varianter med fem forskjellige farger

11 typiske forskjellige atferdstrekk

Vi mennesker har vanligvis 4 sterke atferdstrekk, og 2 som er svakere. Det finnes totalt 11 atferdstrekk å velge fra. Vi skal se mer på dem:

Atferdstrekket kontaktskaper er et av elleve atferdstrekk og har den gule og røde søylen høy

Det mest karakteristiske atferdstrekket til Obama:  Kontaktskaperher finner vi gul og rød energi som de sterkeste energiene, det betyr oransje energi. Det handler om Ole Brumm og Pippi i et godt samarbeid.

Det mest typiske atferdstrekket hos Trump er Pådriver, her finner vi svart og rød energi som de sterkeste energiene, det betyr mørkerød energi. Her finner vi tante Sofie og Pippi i et hektisk samarbeid.

Atferdstrekket pådriver er et av elleve atferdstrekk og har søylene svart og rødt høye

De som har atferdstrekket Pådriver har mye overbevisningskraft, de liker å vinne, og de trives under press. De liker i tillegg konkurranser og de får tingene gjort.

Obama og Trump er to forskjellige personlighetstyper

Det er viktig å konstatere at både Obama ogTrump har flere sterke atferdstrekk. Vi kan konstatere at de har ett (noen) atferdstrekk som stikker seg mer tydelig fram over de andre.

I barnehager

I barnehager finner vi mye gul energi, Ole Brumm, og vi skal se på et atferdstrekk som har gul energi i seg, – vi har allerede gjort oss litt kjent med Kontaktskaper som også har gul energi i seg.

Atferdstrekket lagspiller er et av elleve atferdstrekk og har den gule søylen høy

Lagspiller finner vi mye av i barnehagene, det er den gule energien, – Ole Brumm. De som har dette atferdstrekket er snille, forståelsesfulle og lyttende. En har ofte fokus på det positive og liker fred og fordragelighet. 

Det er denne delen som liker å gi ros og støtte til andre og det betyr at en ikke er så glad i kritikk.

Det finnes selvfølgelig svake elementer ved hvert atferdstrekk, det tar vi ikke med her.

11 atferdstrekk - hvilke muligheter gir det?

Det finnes 11 atferdstrekk, vi har nevnt tre av disse atferdstrekkene: Kontaktskaper, Pådriver og Lagspiller. De andre åtte er: Tenker, Gjennomfører, Kreativ tenker, Entusiast, Diplomat, Grubler, Avslutter og Tjener. Alle atferdstrekk har sin spesialitet og kjennetegn. Hver person har ofte 4 sterke trekk og to svake.

Vi setter pris på om du er interessert i dette, og om du har spørsmål svarer vi deg gjerne!

Vi har fem hovedenergier å starte ut fra, det er den svarte energien representert med tante Sofie, det er den gule energien representert med Ole Brumm, det er den blå energien representert med professor Smart, den røde energien representert med Pippi og til slutt den hvite energien representert med Ludvig.

Vi har alle forskjellig mengde av disse fem energiene og det gjør at vi blir annerledes enn andre. Det er dette som gjør det så spennende!

Tenk hvis du er leder, da kan du ikke bare kopiere det andre ledere gjør for å lykkes, du må finne ut hva som gagner deg for at du skal kunne bli en god leder. Det er dette som gjør det så nyttig å kjenne sitt eget egogram, bilde av egen energi eller din energiprofil.

Det handler om å få gjort en test av deg selv, – det er verdt det!

Oppsummering

Det er nyttig å forstå den enkelte medarbeiders atferd. I tillegg er det spesielt nyttig å kjenne seg selv. 

Vi har på gang en sertifisering i tillegg!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.