Hva vi ville med boken

Marianne og jeg brenner etter å gjøre barnehagene gode! Vi har erfart at systemer og struktur er noe som mange barnehager «sliter med». Vi ønsket å gå tilbake i historien å finne beviset på at det i organisasjoner ofte handler om mennesker som med glede og kjærlighet mestrer systemer og struktur, og samtidig er opptatt av å forbedre dette hele tiden.

Modellen til Diana Baumrind om voksenroller

Vi fant på vår vandring en spennende og viktig dame, nemlig Diana Baumrind fra New York. Hun var født i 1927 og sterkt opptatt av temaet oppdragelse av barn. Hun var en av de første som satte søkelyset på betydningen av responsiveness (lydhørhet, mottakelighet) i oppdragelsen. Hennes arbeid må selvsagt sees i lys av den tids barnesyn i amerikansk kultur.

Tenkningen er relevant når vi tilpasser det til vår tid og vår kultur, og i tillegg kan vi bruke dette til mer enn foreldrenes rolle i oppdragelse av barn.

Vi gjorde vår store oppdagelse, – det autoritative perspektiv!

Det er ikke bare Baumrind som kan dokumentere at skal en lykkes med store og små mennesker, så må en være autoritativ. Det har vært en utvikling i mange bransjer som viser at det å være autoritær kan føre til redsel og til mangel på motivasjon. Det å være forsømmende er verre, her bryr en seg ikke om kravende heller. I barnehager finner vi ofte den ettergivende kulturen, en blir for lite krevende og det blir for snilt.

Det autoritative

Det autoritative perspektiv er en av fire perspektiver

Det er mange som har søkt etter å sette navn på det som ikke er autoritært og det som ikke er for snilt, og her blir navnet autoritativ.  Det er utrolig kjekt å kunne presentere denne nye tenkningen – perspektivet i boken vår.

Modellen viser at det blå handler om struktur og styring, og det oransje handler om stimulering, støtte og samspill.

Vårt budskap blir at vi skal finne den gode balansen mellom krav og respons.

Litt om innholdet

I boken vår forklarer vi det autoritative perspektivet, vi skriver om identitet, om organisasjon, om ledelse, om samspill, om pedagogikk og om den autoritative samtalen.

Vi ønsker at så mange som mulig skal få del i denne viktige kunnskapen, vi har som del i dette arbeidet også laget en ebok.

Vi har erfart at både menneskers- og organisasjoners identitet er noe som blir tatt for lite på alvor i dag. Her er det mye å vinne.

De som har lest boken

Vi bruker boken i våre kurs og det er etter hvert en god del personer som ser at det er mye å vinne på å praktisere denne tenkningen. Det er ikke bare i barnehage det er mye å vinne, vi ser det i skoler og i mange andre typer av organisasjoner.

Mange opplever boken som viktig og nyttig, det er egentlig både en bok til å lese og til å bruke som hjelp i hverdagen, det gjelder alle ansatte, ledere og foreldrene i barnehagen.

Bli en leser du også!

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.