Barnehagen som bedrift og hjertet er den pedagogiske virksomheten

NY MULIGHET FOR BARNEHAGENE

Vi vet at barnehagene er pedagogiske virksomheter! Men, er de kun det? Nei, barnehagene er bedrifter som må styres! Kjernen eller hjertet i bedriftene er den pedagogiske virksomheten. Det er mange barnehager som har for liten fokus på denne helheten. Vi må se nærmere på dette! Vi undrer litt Det er flere barnehagelederere / styrere …

NY MULIGHET FOR BARNEHAGENE Les mer »