Det autoritative perspektiv i barnehagen

Det autoritative perspektiv er en av fire perspektiver

Vi har skrevet bok om vår hovedtenkning, det autoritative perspektiv og tilpasset det barnehage.

Professor Gøran Ekvall og andre forskerne i perioden rundt 1990 snakket om tre dimensjoner.

Strukturorientering, menneskeorientering og utviklingsorientering.

Dette har vi brukt mye i Nike Konsult og vi fikk behov for å utvikle dette videre. 

Vi ble inspirert av Diana Baumrind (1927) som hadde arbeidet med foreldestiler. Hun er den første som setter søkelyset på betydningen av reponsiveness (lydhørhet, mottakelighet) i oppdragelsen. Vi oppdaget at oppdragelse av barn er en god innfallsvinkel til ledelse.

De første lederne er våre foreldre.

Autoritative foreldre er foreldre som både stiller krav og er lydhøre overfor sine barn. De setter klare grenser, men samtidig er de støttende og sensitive overfor barns behov. 

Mer om boken

Det autoritative perspektiv i barnehagen

Det autoritative perspektiv i barnehagen er en praktisk og lettlest bok. Den egner seg for alle ansatte, både for ledere og de uten pedagogisk utdanning. Boken kan brukes i personalmøter til refleksjon og kan gi konkrete tips om hvordan å være mer autoritative voksne, ledere eller hvordan å innføre perspektivet i hele organisasjonen. 

Først når barnehagen som helhet inntar det autoritative perpektiv, vil den kunne lykkes med å gi et autoritativt bidrag til barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.

Pris Kr. 349,-