Vi hjelper deg å ordne opp

Ta kontakt med oss der Marianne står bak

Vi kan barnehage

Vi har gjennom vårt arbeid fra Nike Konsult hentet erfaring fra mange ulike bransjer. Tenk på alt det smarte som blir gjort for at ting skal bli bedre i organisasjoner. Siden 2009 har vi søkt å oversette / tilpasse dette til barnehager. De siste årene har vi brukt dette i barnehager. Vi har utviklet det videre og tilpasset det, – med stort hell. Vi ordner opp for deg.

Vi vil i årene framover dele våre erfaringer og vår metodikk med deg. Det vil skje på vår nye hjemmeside «barnehagen som bedrift».

Har du behov for råd og hjelp med din organisasjon? Ønsker du tett og personlig oppfølging på dine premisser? Vi engasjerer oss uforbeholdent i din sak og din organisasjon.

Du har du kommet til rett sted. 

Vi er her for deg

Vi bygger på Odd Leiv sin erfaring fra Nike Konsult. Marianne samarbeidet med Odd Leiv i Nike Konsult og målet var at hun skulle kunne mestre dette.

Vår produktportal viser hva vi satser på. Det nye framover blir at vi mer aktivt vil dele våre metoder med deg. Dette vil du få vite mer om på hjemmesiden «barnehagen som bedrift». 

Marianne er leder av Ostrøm Ordner Opp og ordner opp i barnehagene
Jeg heter Marianne. Jeg strekker meg alltid litt lenger!

Er direkte, ærlig og setter deg og dine behov fremst. Jeg har jobbet med organisasjon og ledelse i barnehagebransjen i over 20 år, som daglig leder og rådgiver.

Jeg heter Odd Leiv og har over 40 års erfaring

Han er medspiller i all utvikling av organisasjoner. Han bidrar også på atferdstester og personlighetstester. 

Han er rett og slett en personlig trener på området.

Det vi legger vekt på

Vi legger vekt på varme relasjoner og gode systemer. Vi brenner for å formidle en unik balanse mellom to viktige ytterpunkter som ofte er i konflikt med hverandre: «System og relasjon», eller som vi kaller det «krav og respons».
Den autoritative stilen er vårt varemerke!