Å bygge gode team

Team som fungerer er en viktig suksessfaktor i enhver virksomhet. Å bygge gode team er derfor en viktig satsing.

Tenk deg at hverdagen i barnehagen betraktes som lyden av orkestermusikk!Tenk hvis alle, både voksne og barn sammen skulle lage en hverdagskonsert i barnehagen. Hver person med sitt instrument og sin mestringsgrad. Barna bidrar ut fra sine forutsetninger og det gjør mestringen mer krevende.

Leder er som dirigenten!

Det er lederen som skal sikre at lyden blir så bra som mulig.

Det handler om samspill. Å Bygge gode team er tidkrevende men uunværlig. Hvis vi tror at  alle er gode og derfor  tar det som en forutsetning 

Det å trene og øve blir en nødvendig del av forbedringsprosessen.

 

Hva er selve essensen i det å være leder?

Har du tenkt over at det er noe som er svært grunnleggende i det å være en leder?

Vi skal se litt nærmere på hva som er selve essensen i det å være leder.

 • Skape de ønskede resultater – tilfredsstille forventninger
 • Sikre at barnehagens identitet og utviklingsbehov hele tiden blir ivaretatt
 • Planlegge, tilrettelegge og forstå forventninger
 • Sikre tilstrekkelig med riktige ressurser
 • Organisere arbeidet på god måte
 • Bygge gode team som metode for samarbeid
 • Sørge for at ressursene fungerer
 • Sørge for at ressursene utvikler seg og kontinuerlig blir bedre
 • Får ressursene til å blomstre, gløde og bli mest mulig selvgående
 • Hele tiden være i forkant, sørge for utvikling og endring
 • Bygge det klima som støtter gode team      

Det var mye

Det er barnehageleder/styrer som har ansvar for helheten!

Det er viktig at hver ped leder tar sin del av ansvaret. I tillegg ser vi at det er viktig å legge tilrette for utvikling av selvledelse.

Alle må ta et tak.

Det å utvikle seg som leder er en selvfølgelig del av hverdagen. Dette må aldri stoppe opp, hvert år skal det være påfyll på «ledertanken». En leder skal være den som går foran som god modell, og sørger for at andre kan lære av det lederen gjør.

Bruk av Egogram - atferdsanalyse

Det er viktig å kjenne det unike ved hver person.

Det enkleste og beste verktøy for å bli kjent med styrker og svakheter ved hver person er å bruke Egogram. En atferdsanalyse av hver person. Det finnes totalt 12 atferdstrekk og hver person kan mestre tre til fire atferdstrekk godt.

Når vi skal jobbe sammen i team er det viktig å kjenne sine egne og andres styrker, og det er nyttig at vi har forskjellige styrker.

Det oransje atferdstrekket – Kontaktskaper:

Kontaktskaper er den som på en utadvendt og overbevisende måte får andre til å tro på sitt budskap. Dette er selgeren oss.

Det røde atferdstrekket – Entusiast:

Entusiast er kreativ, energisk og har mange ideer. Entusiast kan engasjere seg i mange ting på en gang. Er positiv. Ser muligheter og løsninger mer enn problemer.

Det gule atferdstrekket – Lagspiller:

Lagspiller er snill, forståelsesfull og lyttende og vil ofte at andre skal ha det bra. Liker lagarbeid og bruker mye tid på at samspillet skal bli bra.

Vi har gjennom årene gjennomført svært mange slike atferdsanalyser. 

Erfaringen viser at dette bidrar på en god måte til å oppnå gode resultater.

Du kan gjennomføre en slik atferdsanalyse digitalt.  

Å bygge gode team - team som metode

Det å utvikle samarbeid kan få fart hvis en bruker team som metode for dette samarbeidet.

Idretten har høstet gode resultater med å bruke team som metode for sitt samarbeid. Det viser seg at en kan oppnå unike resultater og få en stor forbedring når det gjelder ressursutnyttelse.

Godt samarbeid i gode team kommer ikke av seg selv. Det starter med et involverende og trygt klima som må bygges over tid. Klimaet skal i tillegg til det trygge ha endring, utvikling og struktur i seg.

Lederen er fortsatt dirigenten som skal vite hva som trengs for at klangen og musikken skal bli bra.

Oppsummering

Gode ledere bygger gode team.

Det er viktig å hele tiden utvikle seg som leder. I en barnehage er det flere ledere og det er viktig at alle får sitt årlige løft på sin lederutvikling.

Vi har erfart at Egogram – atferdsanalyse er et viktig hjelpemiddel for å utvikle ledere og i det å skape bedre samarbeid og bygge team.

Vi bidrar gjerne hvis du har behov!

Husk at det nytter å bruke tid på utvikling – det gir resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.